reklama a

Kolejne pieniądze na wyjazd zagraniczny uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

Blisko 250 tysięcy złotych (51584 euro) z programu Erasmus + otrzyma Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego. Projekt pn. „Z bryłką soli poznajemy Stary Ląd” został zatwierdzony do realizacji. Wniosek uzyskał  bardzo wysokie noty – 92 na 100 możliwych punktów.

– Efektywność nauki wzrasta, kiedy uczniowie mają możliwość bezpośredniego doświadczania, działania, obserwowania, wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów, nawiązywania kontaktów społecznych w szeroko rozumianej rzeczywistości. Dlatego od lat piszę projekty, dzięki którym uczniowie wyjeżdżają do Niemiec, Rumunii, Czech, Grecji i na Litwę. Tym razem będzie jeszcze Portugalia i Turcja – mówi Teresa Jaszczyńska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.

Bochnia od wieków kojarzy się z solą. To tutaj znajduje się najstarsza kopalnia w Polsce, wpisana na listę UNESCO. Nic dziwnego, że właśnie ten minerał stał się tematem przewodnim projektu. Uczniowie będą poznawali dawne i współczesne technologie wydobycia soli w Polsce oraz krajach partnerskich. Ponadto będą się uczyć podstawowych zwrotów językowych krajów partnerskich oraz kultury i zwyczajów regionu.

– Będziemy poszukiwać to, co nas łączy i pozwala na lepsze zrozumienie – dodaje Teresa Jaszczyńska

Projekt został napisany na podstawie potrzeb edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz współistniejącymi chorobami. Realizacja jest szansą rozwijania i wzmacniania wybranych kompetencji kluczowych z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia uczniów, zdobytego na zagranicznych wyjazdach do zagranicznych, partnerskich szkół.

Uczniowie ze szkoły podstawowej wezmą udział w mobilności do Turcji i Grecji, zaś uczniowie ze szkoły ponadpodstawowej odwiedzą Rumunię i Portugalię.

 

W ostatnich dwóch latach szkoła realizowała trzy projekty z programu POWER oraz jeden z Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Uczniowie brali udział w bezpłatnych wyjazdach do Grecji, Czech, Rumunii i na Litwę. W nadchodzącym roku szkolnym pojadą także do Turcji i Portugalii. Łącznie na mobilności Ośrodek pozyskał ponad pół miliona złotych.