Reklama

Bochnia. „Piątka” po termomodernizacji

Zakończył się II etap zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, który był realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 w Bochni.

W ramach zadania m. in. wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa. Szkoła zyskała też nową instalację centralnego ogrzewania, a ściany i stropy zostały docieplone. Koszt inwestycji wyniósł 3 224 453 zł, w tym dofinansowanie 1 748 330 zł.

Efektem prac termomodernizacyjnych jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną obiektu  a więc w konsekwencji zmniejszenie kosztów utrzymania placówki oświatowej a także poprawa warunków pracy i nauki w szkole. Z całą pewnością budynki szkoły przykuwają oko swoją estetyka i starannie dobraną kompozycją kolorystyczną. Na szkole pojawił się też herb szkoły odpowiednio wkomponowany w nową elewację, wyremontowane także schody ewakuacyjne, zamontowano parapety zewnętrzne oraz wymieniono drzwi wejściowe, które są elementami podnoszącym estetykę wykonanych prac.

Prace wykonała firma: MS Usługi Inżynierskie zachowując termin realizacji prac i wysoki poziom jakości wykonanych robót.

Nadzór na inwestycja prowadziła firma: ARCHI PROJEKT z Bochni.

Wydział Inwestycji, Rewitalizacji Miasta i Funduszy Zewnętrznych dziękuje dyrekcji szkoły za współpracę przy realizacji zadania oraz sprawne i kompromisowe rozwiązywanie problemów związanych z logistyką przedsięwzięcia.

Wykonane zostały następujące roboty budowlane:

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wymiana parapetów zewnętrznych;
 • ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i ścian fundamentowych;
 • ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego;
 • wykonanie nowych obróbek blacharskich;
 • wykonanie instalacji odgromowej;
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
 • zamontowanie budek dla ptaków zgodnie z opinią przyrodniczą i decyzją RDOŚ;
 • uporządkowanie terenu wokół budynku;
 • odprowadzenie wód opadowych z połaci dachu;
 • remont schodów pożarowych zewnętrznych;