Reklama

700-lecie lokacji Rajbrotu – zdjęcia

8 września obchodziliśmy uroczystość centralną obchodów 700-lecia lokacji Rajbrotu pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Przeżywając wspólnie ten niezwykły czas, pokazaliśmy jak bardzo jesteśmy dumni z historii i osiągnięć naszej miejscowości. Był to także czas, w którym Rajbrot zdobył serca licznych gości przybyłych na uroczystość. W naszym świętowaniu udział wzięli:

Wiceprezes Rady Ministrów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin,

Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko,

Senator RP Zbigniew Cichoń,

Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron,

Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Kwaśniak,

Starosta Powiatu Bocheńskiego Ludwik Węgrzyn,

Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego Józef Mroczek,

J.E. ks. Biskup Leszek Leszkiewicz,

Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk. Piotr Waręcki,

Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkomisarz Mirosław Strach,

Komendant Miejski Policji w Tarnowie mł. insp. Mariusz Dymura,

Komendant Policji Powiatowej w Bochni insp. Tadeusz Stachak,

Państwowa Straż Pożarna w Bochni mł. bryg. Robert Cieśla,

Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska,

Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński,

Sekretarz Gminy Żegocina Joanna Pyrz,

Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej w Starostwie Powiatowym w Bochni Bernadetta Wąsik,

Prezes Zarządu Bacówka Towary Tradycyjne Danuta Bigaj,

Dyrektor Bacówka Towary Tradycyjne Dariusz Kucz,

Kierownik Powiatowego Biura ARiMR w Bochni Anna Kądzielawa,

Prezes Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” Katarzyna Jasnos,

Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana Stanisław Włodarczyk wraz z Radnymi Rady Gminy

a także z terenu gminy Lipnica Murowana:

– przedstawiciele władz samorządowych,

– prezesi organizacji pozarządowych,

– kierownicy jednostek organizacyjnych,

– dyrektorzy szkół i przedszkoli,

– siostry zakonne.

Uroczystość rozpoczęła się procesją eucharystyczną z zabytkowego kościoła Narodzenia NMP do parafialnej świątyni pw. św. Jana Pawła II. We Mszy św. koncelebrowanej prze J.E. bp. ks. Leszka Leszkiewicza oraz księży rodaków i księży pełniących niegdyś posługę kapłańską w parafii Rajbrot, udział wzięli: władze państwowe, władze wojewódzkie rządowe i samorządowe, samorządowcy, wielu zaproszonych gości oraz Mieszkańcy Rajbrotu.

Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie pamiątkowej tablicy wykonanej na okoliczność 700-lecia lokacji Rajbrotu oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez biskupa oraz odsłonięcie jej przez jednych z najmłodszych mieszkańców Rajbrotu – Przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie.

Wojskową Asystę Honorową zabezpieczała 6. Brygada Powietrznodesantowa im. gen. brygady Stanisława Sosabowskiego w Krakowie.

Uroczystość rozpoczął gospodarz gminy Lipnica Murowana – wójt Tomasz Gromala, który przywitał zaproszonych gości oraz podziękował za tak liczną obecność na jubileuszowym świętowaniu. Wójt przypomniał historię Rajbrotu w dzieje którego wpisane są znane postacie jak Marszałek Józef Piłsudski, który stacjonował tu wraz z legionami czy Kazimierz Brodziński prekursor romantyzmu. Zauważył, że Rajbrot w ostatnich latach bardzo wypiękniał, a wszystko dzięki dobrej współpracy z władzami wojewódzkimi i powiatowymi. To także dzięki wspólnej pracy mieszkańców, sołtysa, radnych gminnych, radnego powiatowego, lokalnych przedsiębiorców. Zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje poprawiły bezpieczeństwo w Rajbrocie oraz estetykę i funkcjonalność miejscowości.

Podczas uroczystości zostało wręczone odznaczenie państwowe. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował odznaczeniem państwowym – Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną i samorządową Pana Józefa Radziętę.

Wręczenia odznaczenia dokonał Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron w asyście Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina oraz Wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko.

Wręczono również najwyższe gminne odznaczenie – Bene Merenti Terra Lipnicensis „Wdzięczna Lipnica”dla Zespołu Pieśni RAJ z Rajbrotu oraz Strażackiej Orkiestry Dętej z Rajbrotu.

Drugą część uroczystości rozpoczął wyjątkowy Koncert Galowy Orkiestry Wojskowej z Siedlec najlepszej Orkiestry w 52 Konkursie Orkiestr Wojska Polskiego w 2017 r. pod batutą kapitana Dariusza Kaczmarskiego. Koncert poprowadził Mariusz Zieliński, natomiast jako soliści zaprezentowali się się: Małgorzata Boć – uczestnik IV edycji programu „The Voice of Poland” oraz finalistka programu „Aplauz, Aplauz” oraz Zbyszko Tuchołka – uczestnik programu „Bitwa na głosy”.

Z przesłaniem ciepła, dobra i życia wystąpił dziecięco – młodzieżowy Zespół Promyczki Dobra z Nowego Sącza pod dyrekcją ks. Andrzeja Mulki, przy którym doskonale bawiła się nie tylko najmłodsza część publiczności.

Ostatnim punktem programu było Czytanie Narodowe zatytułowane „Niepodległość w dźwiękach zapisana” przy udziale Orkiestr Dętych z Rajbrotu i Lipnicy Dolnej

Niezwykle miłym akcentem na okoliczność jubileuszu było wręczenie przez Wiceprezydenta Nowego Sącza Jerzego Gwiżdża dla Wójta Gminy Lipnica Murowana, pamiątkowej ryciny nowosądeckiego zamku, na którym król Władysław Łokietek podpisał akt lokacji dla Rajbrotu.

Centralne obchody 700-lecia Rajbrotu to niezwykle ważny moment w historii miejscowości, a zarazem wielki sukces naszych wspólnych działań.

Wszystkim, którzy włączyli się w organizację obchodów, dziękujemy za ich kreatywność, zaangażowanie i inspirację. Mieszkańcom dziękujemy za uczestnictwo w uroczystości centralnej 700-lecia i aktywne włączenie się w przygotowanie tych obchodów.

Gościom pragniemy podziękować za ten niezwykły koloryt, energię i życzenia, które przekazali naszemu największemu sołectwu.

Oby wszystkie spływające życzenia się spełniły, a Rajbrot nadal harmonijnie się rozwijał z pożytkiem dla społeczności lokalnej oraz całej Ziemi Małopolskiej.

___

UG Lipnica Murowana