Reklama

Ludwik Węgrzyn samorządowcem 20-lecia

We wtorek 11 września odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyste wręczenie tytułów „Samorządowiec 20 lecia”. Wśród uhonorowanych samorządowców znlazł się starosta bocheński – Ludwik Węgrzyn.

Zamek Królewski w Warszawie był miejscem jubileuszowego Zgromadzenia Związku Powiatów Polskich. We wtorek 11 września podczas zorganizowanej przez ZPP oraz Biuro Programu „Niepodległa” uroczystości starosta bocheński Ludwik Węgrzyn  otrzymał honorowy tytuł i statuetkę „Samorządowiec 20-lecia”.

Tytułem Samorządowiec 20-lecia uhonorowano dwudziestu starostów i prezydentów miast z całej Polski. Zgromadzenie ZPP jest zjazdem delegatów reprezentujących powiaty i miasta na prawach powiatu z całej Polski oraz gości związanych z samorządem powiatowym poprzez pełnioną w przeszłości lub obecnie funkcję, czy też darzących życzliwością aktywność Związku Powiatów Polskich.

Wydarzenie to odbywało się w gościnnym również po latach Zamku Królewskim – miejscu, w którym 20 lat temu odbyło się uroczyste wręczenie aktów erekcyjnych przedstawicielom wszystkich powiatów.

Ludwik Węgrzyn otrzymał wyróżnienie za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej . Zaszczytny tytuł starosta bocheński odebrał z rąk prof. Ireny Lipowicz, Przewodniczącej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP III kadencji oraz Jerzego Stępnia, jednego z „ojców samorządu terytorialnego”.

Ludwik Węgrzyn pełni społeczną funkcję prezesa Związku Powiatów Polskich. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z zakresu Organizacji i Zarządzania na Politechnice Szczecińskiej, a także z zakresu Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Przestrzennej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył kurs na członka Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a także szereg kursów i szkoleń, krajowych i zagranicznych z zakresu kontroli i finansów publicznych, a zwłaszcza budżetu Państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Uhonorowany starosta ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Był m.in. naczelnikiem Miasta i Gminy Kamień Pomorski, starszym inspektorem wojewódzkim w Wydziale Kontroli Urzędu Miasta Krakowa, naczelnikiem i wójtem Gminy Bochnia, prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Funkcję starosty bocheńskiego pełni po raz drugi. Ze Związkiem Powiatów Polskich związany jest od początku jego istnienia. Był ekspertem, przewodniczył Komisji Rewizyjnej, obecnie drugi raz jest prezesem Związku.

 

Na arenie międzynarodowej sprawuje społeczną funkcję członka Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli, a także jest przedstawicielem ZPP w Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI).

 

Źródło: PAP, Powiat Bocheński, własne