Uroczyste otwarcie Szkolnej Strefy Sportu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku

W dniu 8 września została oficjalnie otwarta Szkolna Strefa Sportu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których byli: wójt gminy Rzezawa – Mariusz Palej, przewodnicząca Rady Gminy – Beata Puzia, sekretarz gminy Rzezawa- Piotr Koczanowki , kierownicy referatów gminy Rzezawa, radni i sołtysi gminy Rzezawa, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji  w Bochni asp. szt.-Jacek Sobiecki , prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku ochotniczych Straży Pożarnych RP- dr. Krzysztof Kołodziej proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – ks. Kazimierz Świętek, prezes Spółki Pastwiskowej- Czesława Tytro, a także dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli gminy Rzezawa, emerytowani nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Dyrektor szkoły Lila Fliśnik-Grela, witając zgromadzonych gości, zapewniła, że rozwój kultury fizycznej stanowi dla szkoły bardzo ważne zadanie. Inwestycja zrealizowana przez samorząd gminy Rzezawa przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki będzie służyć wszystkim mieszkańcom gminy .W trakcie realizacji projektu w Borku zbudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30×44 m, w którego skład wchodzą dwa boiska do koszykówki i boisko do piłki nożnej, siatkówki oraz piłki ręcznej. Szkolna Strefa Sportu obejmuje kort tenisowy, zieloną siłownię oraz skocznię do skoków w dal i trójskoku. Dyrektor Lila Fliśnik-Grela, dziękując wszystkim zaangażowanym w realizację inwestycji, zapewniła,że ten nowoczesny kompleks sportowy będzie obiektem ogólnoużytkowym.

Najważniejszym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi i poświęcenie Szkolnej Strefy Sportu. Oficjalny moment otwarcia obiektu został dopełniony przemówieniem wójta gminy Rzezawa – Mariusza Paleja. Zaproszeni goście wyrazili życzenie, by obiekt był właściwie wykorzystywany oraz by jak najwięcej mieszkańców gminy inwestowało w sport i własne zdrowie.

Po oficjalnej części uroczystości swoje umiejętności sportowe i taneczne zaprezentowali uczniowie, którzy przygotowali z tej okazji ciekawy program artystyczny. Ogromnym zainteresowaniem publiczności cieszył się występ taneczny ucznia naszej szkoły i jego partnerki prezentujących tańce latynoamerykańskie i standardowe. Równie ciekawy był mecz piłki nożnej, rozegrany na zakończenie uroczystości pomiędzy drużyną nauczycieli i rodziców, a drużyną uczniów oraz mecz koszykówki. Mamy nadzieję, że nowy obiekt będzie służyć mieszkańcom gminy oraz przyczyni się do popularyzacji sportu, którego edukacyjna i wychowawcza rola w codziennym życiu młodych ludzi jest nie do przecenienia.

____

UG Rzezawa