Reklama

Nowy proboszcz parafii św. Mikołaja

Parafia św. Mikołaja w Bochni ma nowego proboszcza. Jest nim ks. Ryszard Podstołowicz, wieloletni szef Caritas diecezji tarnowskiej. Pierwsze dni pracy to dla nowego duszpasterza okazja, by poznać specyfikę bocheńskiej parafii.

Ks. Ryszard Podstołowicz dostał nominację 13 czerwca, a więc dwa miesiące przed objęciem nowej funkcji. Miał zatem czas na oswojenie się z tą decyzją. Z jednej strony to wielkie zaufanie biskupa, bardzo wielkie. Drugie odczucie to nie ukrywana wcale obawa i lęk o to, czy podołam. A trzecia najważniejsza, to świadomość jako człowieka wierzącego i księdza, że nad tym wszystkim jest Pan Bóg, który czuwa i jego natchnienia sprawiły, że tu się znalazłem. Mam nadzieję, że również mi nie braknie natchnień Ducha Świętego – mówi w rozmowie z mojaBochnia.pl.

Pierwsze dni w nowej parafii to dla nowego proboszcza okazja do jej poznania. Przede wszystkim ludzi, ale też sposobu jej funkcjonowania, tym bardziej że przez kilkanaście lat nie byłem na co dzień obecny w strukturach parafialnych. Owszem, udzielałem się systematycznie w duszpasterstwie w jednej z parafii, ale było to okazjonalnie. Na pewno dużym wyzwaniem pozaduszpasterskim jest sfera administracyjno-gospodarcza, którą trzeba poznać, aby przynosiła pożytek dla całej parafii.

Duże nadzieje ks. Ryszard wiąże m.in. z grupą osób świeckich „Strumienie wody żywej”. Miał okazję spotkać się z nią w pierwszym dniu posługi, jeszcze gdy w parafii był obecny poprzedni proboszcz ks. Wojciech Gałda. Bardzo się cieszę że ta grupa istnieje, że kurs Alpha został już dwukrotnie zrealizowany, są już plany następnego. Mam nadzieję, że działalność tej grupy przyniesie wiele dobra – mówi.

Słyszałem wiele dobrego o młodzieży, zwłaszcza w kontekście Światowych Dni Młodzieży i wielkiego zaangażowania. Ufam, że dalej będzie się to rozwijało, tym bardziej że kolejny ksiądz, który przychodzi i będzie się zajmował młodzieżą, jest również bardzo doświadczony w tej sferze i na pewno będzie mógł zrobić wiele dobra – dodaje ks. Ryszard Podstołowicz.

Po odejściu ks. Rafała Jagody, opiekę duszpasterską nad młodzieżą w parafii św. Mikołaja w Bochni będzie sprawował ks. Paweł Broński, dotychczasowy wikariusz w Nowym Wiśniczu. Jest znany w Bochni m.in. z corocznych zlotów motocyklistów organizowanych w Poniedziałek Wielkanocny.

Paweł Michalczyk

Ks. Ryszard Podstołowicz jeszcze do 31 sierpnia będzie dyrektorem Caritas diecezji tarnowskiej.

Jak informowaliśmy już na łamach mojaBochnia.pl, dotychczasowy proboszcz bocheńskiej parafii, ks. Wojciech Gałda, zrezygnował ze sprawowanej funkcji (więcej tutaj) i zostanie ojcem duchownym w tarnowskim seminarium.