Reklama

II Szkolne Warsztaty Logistyczne w Zespole Szkół w Dąbrowicy

Ekologistyka była tematyką II Szkolnych Warsztatów Logistycznych, które odbyły się 11 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół im. prof. Jana Zdzisława Włodka w Dąbrowicy.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez animatorów Sylwię Skalską oraz Zuzannę Naruszewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, w ramach programu „Szkoła pełna zasobów”. Celem spotkania było między innymi zainteresowanie uczniów tematyką odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wody i energii.

W warsztatach uczestniczyła młodzież należąca do Szkolnego Klubu Logistyki, działającego na terenie placówki od września 2010 roku. Poprzez udział w tej formie zajęć pozalekcyjnych uczniowie mają możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i zdobycia dodatkowych umiejętności praktycznych z zakresu logistyki. Klub posiada swoje logo oraz wydaje co miesiąc gazetę logistyczną Just In Time.

Młodzież wraz z opiekunem mgr Krystyną Migdał zaprasza do odwiedzania strony internetowej szkoły.