Reklama

Drewniana architektura w obiektywie

Małopolska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs fotograficzny „Fotografia zaklęta w drewnie”. Zgłoszenia można przesyłać do biura organizatora do 30 września. Fotografie konkursowe powinny przedstawiać piękno i niepowtarzalność obiektów znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Tym razem jest o co walczyć. Zwycięzca konkursu otrzyma 1500 zł. a laureat II nagrody dostanie 1000 zł. Organizatorzy przewidzieli także trzy nagrody trzecie w wysokości 500 zł. Ponadto najlepsze prace prezentowane będą na wystawie oraz wydane w formie wydawnictwa pokonkursowego.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż pięć fotografii obiektów znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim. Zdjęcia nadsyłane na konkurs muszą być na odwrocie opatrzone metryczką zawierającą tytuł i miejsce wykonania fotografii oraz „godło” autora. Do prac musi być dołączona podpisana karta uczestnictwa. Fotografie bez metryczki i podpisanej karty nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

Fotografie, płytę CD oraz kartę zgłoszenia, znajdującą się w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem uczestnika konkursu należy dostarczyć na adres: Małopolska Organizacja Turystyczna, 31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 14 w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2008 roku.

Nie później niż 15 października jury w którego skład wchodzą: Leszek Zegzda, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Marek Szczepanek, Sekretarz TVP Kraków, Ks. Prałat Zbigniew Kras, proboszcz Parafii św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej, Marcin Makówka, artysta fotografik, Jan Wieczorkowski, Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Paweł Miernicza, Dyrektor Biura Małopolskiej Organizacji Turystycznej – Sekretarz Jury

Regulamin i karty zgłoszeń odebrać można w siedzibie organizatora oraz pobrać ze strony www.drewniana.malopolska.pl lub www.mot.krakow.pl. Szczegółowych informacji udziela także Koordynator Projektu Otwarty Szlak Architektury Drewnianej Magdalena Foryt, tel. 0-12 421 16 04 lub 664 30 50 48, e-mail: magdaf@mot.krakow.pl