Reklama

Fragment rzymskiej bazyliki w kościele św. Pawła

Rozpoczął się Rok św. Pawła Apostoła. W diecezji tarnowskiej jest tylko jedna parafia pod wezwaniem tej postaci. Znajduje się ona w Bochni. Kiedy kościół był budowany na początku lat 80. wmurowano w niego, jako kamień węgielny, fragment pierwszej bazyliki św. Pawła z Rzymu. Został on poświęcony w 1982 r. w Rzymie przez Jana Pawła II.

Jest to marmurowy fragment gzymsu, który był w pierwszej bazylice św. Pawła Apostoła za Murami w Rzymie. Wiadomo, że ta bazylika spłonęła, obecna została dopiero później zbudowana, z tamtej pozostały resztki, pozostały kamienie, które są wartością muzealną, są w rejestrze i jeden właśnie z takich fragmentów znalazł się u nas w kościele i stanowi kamień węgielny naszego kościoła – mówi ks. Jan Nowakowski, proboszcz parafii.

Postać św. Pawła jest dzisiaj bardzo aktualna – zwraca uwagę ks. Nowakowski. – Zwłaszcza dzisiaj, kiedy świat idzie niejako na skróty, próbuje sobie ułożyć życie bez wartości duchowych, religijnych, a jeżeli już, to tak dla tradycji, żeby te wartości za bardzo nie ingerowały w nasze życie. Właśnie św. Paweł może być dla na przykładem człowieka, który pokazuje, że tylko ludzie bezkompromisowi wobec zła, którzy gotowi są oddać wszystko dla ewangelii, mogą jeszcze raz ukazać piękno Chrystusowej ewangelii – mówi proboszcz parafii św. Pawła Apostoła.

Przez cały Rok św. Pawła w parafii św. Pawła w Bochni można zyskiwać odpusty zupełne (podobnie, jak w bazylice św. Mikołaja). W każdy czwartek jest odprawiana nowenna do Apostoła Narodów, a po niedzielnych Mszach św. są odprawiane nabożeństwa do św. Pawła.