Powiat: głosowanie nad dietami odłożone na później

Podczas sesji rady powiatu 25 marca radni mieli zdecydować o wysokości swoich diet. Punkt został jednak zdjęty z porządku obrad.

Punkt nr 9 sesji, według porządku rozesłanego do mediów, miał brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/139/2007 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 grudnia 2007 roku o wysokości i zasadach wypłaty diet dla radnych Rady Powiatu w Bochni”. W porządku obrad piątkowej sesji jednak go zabrakło.

Jak wiemy nieoficjalnie, powodem takiej sytuacji był brak porozumienia wśród radnych co do wysokości ich uposażenia. Dopóki ono nie nastąpi, radni pobierać będą diety wedle mniej korzystnej niż np. w roku 2010 stawki podstawowej.