Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

Podczas poniedziałkowej sesji, Rada Powiatu w Bochni jednogłośnie udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu w Bochni. Zatwierdzono również sprawozdanie finansowe powiatu za 2023 r.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu powiatu oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego poprzedzone zostało odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i Komisji Rewizyjnej. Obie opinie były pozytywne. Radni debatowali również nad raportem o stanie powiatu za 2023 rok.

W wyniku głosowania Rada Powiatu jednogłośnie (23 radnych za) zdecydowała zarówno o udzieleniu wotum zaufania, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego powiatu, jak i udzieleniu zarządowi powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2023.