OSP Chodenice w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym

Poniedziałek 29 stycznia przejdzie do historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodenicach. Tego dnia w siedzibie Urzędu Miasta Bochnia zostało podpisane porozumienie dotyczące włączenia jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Porozumienie będące podstawą do wydania przez Komendanta Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego zostało podpisane przez: Burmistrza Miasta Bochnia – Stefana Kolawińskiego,  Komendanta Powiatowego PSP w Bochni – bryg. Jacka Ryncarza oraz członków OSP w Chodenicach – Prezesa dh Jana Kasprzyka i Naczelnika dh Szczepana Kasprzyka. Decyzja o włączeniu jednostki OSP w Chodenicach do struktur ksrg spowoduje, że będzie to pierwsza jednostka na terenie Miasta Bochnia w tym systemie.

Celem działania KSRG jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną wspieraną przez ochotnicze straże pożarne. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

źródło: PSP Bochnia, wikipedia