Szkoła w Rzezawie przeszła prawdziwą transformację.

Inwestycja związana z modernizacją energetyczną budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie została sfinalizowana. Jej wartość wyniosła ponad 7,1 mln zł, z czego niespełna 5,9 mln zł pochodziło z dotacji otrzymanej przez Gminę Rzezawa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

W ramach inwestycji zostały wymienione na nowe wszystkie stare i nieszczelne okna, których było w sumie kilkaset. Wymiana objęła także wszystkie drzwi zewnętrze, a także niektóre drzwi wewnętrzne (przede wszystkim w wiatrołapach). Docieplone zostały ściany budynku, jego strop oraz fundamenty. Została wykonana również nowa elewacja, która wpłynęła na poprawę estetyki szkoły. Wyremontowane zostały schody zewnętrzne i kominy, a także wymienione rynny i rury spustowe. Modernizacja objęła ponadto instalację centralnego ogrzewania. Wymienionych na nowe zostało około czterystu grzejników. Została również przeprowadzona wymiana kotłów gazowych oraz całej armatury kotłowni. W całej szkole zostało wymienione także oświetlenie na energooszczędne oraz zainstalowana wentylacja mechaniczna z funkcją chłodzenia. Na dachu szkoły zamontowano natomiast panele fotowoltaiczne.

Umowa na modernizację energetyczną Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie została podpisana 13 listopada 2023 roku. Zaraz po jej zawarciu ruszyły prace budowlane. Ze względu na krótki czas realizacji zadania (pierwotny termin zakończenia inwestycji był do 20 grudnia 2023 r., przedłużony aneksem do 11 stycznia 2024 r.) były one od samego początku bardzo intensywne. Dlatego też przez kilka tygodni szkoła była zamknięta, a zajęcia lekcyjne odbywały się w innych placówkach oraz online.

Prace budowlane były prowadzone w trudnych warunkach spowodowanych m.in. silnym mrozem. Na przekór wszystkim przeciwnościom losu na koniec 2023 roku zostało przerobione 99,66% kosztów kwalifikowanych inwestycji tj. 5 884 342,97 zł, a całość wykonanego zadania wyniosła 98 procent tj. 6 817 054,54 zł. Na 2024 rok zostało do wydania na ten cel tylko 139 123,56 zł.
Ostatecznie inwestycje udało się wykonać zgodnie z planem, a 11 stycznia bieżącego roku odbył się jej odbiór końcowy. Kosztowała ona w sumie 7 124 607,10 zł.
Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie to największa i jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych na terenie naszej Gminy nie tylko w ostatnich latach, ale w całej jej historii. Była ona bardzo potrzebna. Przyczyniła się ona do poprawy warunków nauki, wpłynęła na obniżenie kosztów ogrzewania budynku szkoły i będzie miała pozytywny wpływ na środowisko – zaznacza Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej.

Źródło: gmina Rzezawa