reklama a

Wybory 2023. Senackie zmagania

Profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji narodowej oraz Adam Korta, starosta bocheński – to na razie dwaj kandydaci do Senatu w zaplanowanych na 15 października wyborach parlamentarnych. Termin rejestracji kandydatów upływa 6 września. Przypomnijmy, że senatorów wybieramy w okręgach jednomandatowych, jest ich w Polsce sto – tyle bowiem osób zasiada w izbie wyższej polskiego parlamentu.  Kandydat na senatora musi zebrać co najmniej dwa tysiące podpisów. Lista do Sejmu musi mieć natomiast 5 tysięcy podpisów.

 

 Włodzimierz Bernacki. Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Urodził się 17 lutego 1960 r. w Proszowicach. W 1987 r. ukończył studia z zakresu politologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1995 r. uzyskał stopień doktora, a w 2005 r. doktora habilitowanego. W 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych.  W latach 1982-83 oraz 1986-1988 r. pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Zespole Szkół w Proszowicach. W 1988 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie kolejno był zatrudniony na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. W 2008 r. objął funkcję dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na wspomnianej uczelni. W tym samym roku został profesorem UJ. Jest członkiem Ośrodka Myśli Politycznej. Wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego oraz w Akademii Ignatianum w Krakowie. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów naukowych. W Senacie X kadencji jest: członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. 3 listopada 2020 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Adam Korta Starosta Bocheński. Od 40 lat jest związany z Bochnią i Powiatem Bocheńskim. Tu się urodził i wychował. Ma żonę Urszulę i dwoje dzieci : Zosię i Mikołaja. Jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Ukończył również studia z Zarządzania w Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doświadczenie w samorządzie gminnym zdobył pełniąc funkcję Radnego Miasta Bochnia w latach 2010 – 2014, jak również kierując Powiatowym Zarządem Dróg w Bochni, jednostką zajmującą się infrastrukturą drogową i mostową w Powiecie Bocheńskim. W tym okresie Zarząd Dróg zrealizował szereg zadań inwestycyjnych i remontowych za około 100 milionów złotych. Poprawiono tym samym standard i bezpieczeństwo poruszania się po drogach, mostach, chodnikach i ścieżkach rowerowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostką administracji publicznej, budżetem zadaniowym, kadrami, pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz zarządzaniu procesowym. Z ramienia Wojewody Małopolskiego od 2010 r. jest członkiem Społecznej Rady Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Floris w Bochni. Wielokrotnie uczestniczył w akcjach społecznych o charakterze charytatywnym, czego zwieńczeniem było otrzymanie tytułu Honorowego Wolontariusza Małopolski od organizacji pożytku publicznego zajmującej się wspieraniem osób chorych na mukowiscydozę.

(mak)