Samochody dla osób z niepełnosprawnością – będą dotacje

W połowie minionego roku poseł Stanisław Bukowiec skierował interpelację do minister rodziny i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia programu dofinansowania zakup samochodów przez osoby niepełnosprawne.

–  Z prośbą o interwencję w tej sprawie zwrócił się do mnie Izydor Puścizna – prezes Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych. Uznałem, że temat zasługuje na przedstawienie w interpelacji poselskiej – mówi Stanisław Bukowiec.

Okazuje się, że ostatni program na dofinansowanie zakupu samochodów przez osoby niepełnosprawne był realizowany w 2008 roku. Od tego czasu minęło 14 lat. Dla wielu osób, mieszkających szczególnie poza terami zurbanizowanymi, samochód staje się jedynym środkiem transportu i przyczynia się do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, integruje ze społeczeństwem, szczególnie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich – tak argumentuje sprawę Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych.

W interpelacji możemy znaleźć szerokie uzasadnienie potrzeby wprowadzenia takiego problemu, szczególnie w kontekście integracyjnym i aktywizacyjnym. Rozwiązanie to według autora ma zwiększyć samodzielność osób z niepełnosprawnościami, przez co pracodawcy chętniej będą zatrudniać takie osoby.

Odpowiedź ministerstwa przynosi nadzieję, że takie dofinansowanie na cele, które podnoszone są w interpelacji będzie możliwe w przyszłości ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na „Program samochodowy”, którego celem jest zaopatrzenie w adekwatne środki transportu osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, wymagających specjalistycznego środka transportu w celu przemieszczania się – możemy przeczytać w odpowiedzi Pawła Wdówika – sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Ministerialna zapowiedź znalazła odzwierciedlenie pod koniec września 2022 roku, kiedy Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła program pod nazwą „Mobilność osób z niepełnosprawnością”, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2023–2025. Zgodnie z jego założeniami PFRON udzieli pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Chodzi tu o samochody osobowe dostosowane do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku inwalidzkim. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Pierwsza tura naboru wniosków ma rozpocząć się 1 marca 2023 roku.

– Cieszę się, że poruszony przeze mnie temat znalazł zrozumienie w ministerstwie i znalazły się środki na realizację odpowiedniego programu. To bardzo ważne, aby osobom z niepełnosprawnościami w jak największym stopniu ułatwiać swobodne życie w społeczeństwie. Czekam na zapowiedź uruchomienia kolejnych dotacji, z których będą mogły również skorzystać osoby o mniejszym stopniu niepełnosprawności. Będę monitorował sprawę – kwituje poseł.