Reklama

Gmina Bochnia. Zakończyła się rozbudowa drogi powiatowej w Gierczycach

Zakończyła się inwestycja rozbudowy drogi powiatowej biegnącej przez Gierczyce. Roboty podzielone były na dwa odcinki, których łączny koszt pochłonął aż 5 milionów złotych. 
Pierwszy odcinek, w Gierczycach, zakładał wykonanie nowej nawierzchni o szerokości 6 metrów wraz ułożeniem siatki wzmacniającej i wykonaniem poszerzenia podbudowy oraz budowę chodnika i odwodnienia. Ponadto zabezpieczono skarpy i powstał kanał technologiczny. Przebudowano także sieć wodociągową kanalizację sanitarną i gazową. Zamontowano doświetlenie przejścia dla pieszych i radarowy miernik prędkości, jak również wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
Drugi odcinek obejmujący Gierczyce i Nieszkowice Małe polegał na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z nową podbudową i ulepszeniem podłoża, przebudowie przepustu, umocnieniu rowów i wykonaniem kanalizacji deszczowej. Powstał chodnik i zatoki autobusowe, przebudowano także skrzyżowanie z drogami gminnymi. Powstał kanał technologiczny, przebudowano sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, elektryczne i teletechniczne. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5 mln zł z czego Gmina Bochnia sfinansowała 1,25 mln zł.  Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Gmina Bochnia sfinansowała również w części opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt opracowania dokumentacji projektowej na całym odcinku Chełm-Zawada na odcinku Gierczyce wyniósł prawie 230 tys zł w tym udział Gminy Bochnia to 115 tys zł.

 

redakcja