Reklama

Gmina Bochnia. 6 mln zł na budowę nowoczesnego budynku przedszkola w Baczkowie. Zdjęcia

Budowa przedszkola w Baczkowie staje się faktem. W piątek 6 maja została podpisana umowa na wykonanie wartej blisko 6 mln zł inwestycji.

Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargowej to Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „Olexbud”, a wartość inwestycji to aż 5 970 000,00 zł.  Wartość promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 4 292 500,00 zł. Wkład własny Gminy: 1 677 500,00

Gmina Bochnia znalazła się w gronie beneficjentów „Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”. Przyznane dofinansowanie opiewa na kwotę 4 292 500,00 zł.

„Jest mi ogromnie miło, że w uroczystym podpisaniu umowy uczestniczy pan Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP, który wielokrotnie już wizytował gminne obiekty szkolno-przedszkolne w Baczkowie i doskonale wie, jak bardzo potrzebny jest tam ten nowoczesny budynek. Bardzo dziękuję panu Posłowi za wspieranie naszego samorządu w drodze do pozyskania tych znacznych środków finansowych” – powiedział Marek Bzdek, Wójt Gminy.

Podczas uroczystości byli również obecni: Alina Skoczek – radna Gminy Bochnia, która była wielką orędowniczką powstania tego budynku, Piotr Dziurdzia – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Mariusz Zając – Radny Rady Powiatu Bocheńskiego, Wiesława Kowalska – Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych w Baczkowie oraz przedstawiciele Rady Rodziców i grona pedagogicznego.

„Gratuluję samorządowi Gminy Bochnia realizacji tak ważnej inwestycji wychowawczo edukacyjnej. Bardzo mnie cieszy fakt, że to właśnie dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład w miejscowości Baczków w gminie Bochnia już za nieco ponad rok powstanie nowoczesne przedszkole” – powiedział Wiesław Krajewski , Poseł na Sejm RP.

Nowe gminne przedszkole powstanie na działce nr 239/7 oraz części działki 239/4. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w formule w formule „Zaprojektuj-Wybuduj”.

Planuje się zabudowanie przedmiotowego terenu obiektem oświatowym, spełniającym obowiązujące standardy dla przedszkoli, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą z uwzględnieniem terenu rekreacyjnego i ogrodzenia terenu.

W zakres inwestycji wchodzi:

– sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie projektów przyłączy lub projektów rozbudowy sieci

– sporządzenie projektów wykonawczych, w tym projektu aranżacji wnętrz, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robot

– wykonanie robot budowlanych dotyczących budowy budynku przedszkola na podstawie ww. dokumentacji służący spełnianiu funkcji, wynikających z PFU oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

– wykonanie przyłączenia mediów

– zagospodarowanie terenu, w tym: parkingi, utwardzenia (dojazd dla staży pożarnej, dojścia, dojazdy), plac zabaw, ogrodzenie, zieleń urządzona (nasadzenia ozdobne)

– zakup pierwszego wyposażenia do pomieszczeń ogólnych, sal przedszkolnych oraz kuchni (meble, meble biurowe, sprzęt).

Zgodnie z koncepcją architektoniczną w wyniku inwestycji zostanie zaprojektowany i wybudowany budynek przedszkola o powierzchni użytkowej ok. 730 m2. Powstaną sale dydaktyczne z węzłami sanitarnymi dla 4 grup przedszkolnych po 25 dzieci w każdej oraz sala do rekreacji, zaplecze kuchenne oraz część administracyjna.

 

Informacja nadesłana