Reklama

Gminy Nowy Wiśnicz: W budżecie na 2019 rok ponad 15 mln zł przeznaczono na inwestycje

20 grudnia w sali obrad w Ratuszu Miejskim odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, podczas której najważniejszym punktem było przyjęcie budżetu gminy na 2019 rok. Dochody budżetu gminy Nowy Wiśnicz ustalono na poziomie 65 760 995,45 zł, a wydatki w łącznej kwocie 67 113 834,45 zł z czego na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 15 138 957,99 zł.

W budżecie na rok 2019 podobnie jak w roku ubiegłym zaplanowano wiele zadań inwestycyjnych obejmujących wszystkie miejscowości gminy. Wśród najważniejszych zaplanowanych zadań wymienić należy:
– budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej i sieci kanalizacyjnej za kwotę ok. 5 110 000,00 zł
– modernizację stacji uzdatniania wody – 100 000,00 zł
– inwestycje drogowe – ok. 1 886 000,00 zł, w tym m.in. kontynuację budowy chodnika przy drodze gminnej Kopaliny – Stary Wiśnicz – ok. 100 000,00 zł, budowę dojścia pieszych w kierunku zamku – ok. 450 000,00 zł;
– modernizację energetyczną budynków administracyjnych oraz ochrony zdrowia na terenie gminy – ok. 2 140 000,00 zł
– modernizację energetyczną budynków edukacji szkolnej – ok. 718 000,00 zł
– kontynuację budowy parku u podnóża zamku – ok. 2 374 000,00 zł
– wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ( paliwa stałe – węgiel, drewno) – ok. 128 000,00 zł
– wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ( biomasa i paliwa gazowe) – ok. 480 000,00 zł
– wsparcie jednostek OSP z terenu gminy poprzez stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi oraz zakup sprzętu i urządzeń – ok. 480 000,00 zł
– zakup gruntu pod budowę boiska sportowego w Królówce – ok. 130 000,00 zł
– modernizację szkoły w Chronowie – ok. 80 000,00 zł
– przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu do potrzeb przedszkola – ok. 150 000,00 zł
– kontynuację zagospodarowania terenu tzw. Targowicy – ok. 289 000,00 zł
– zakończenie budowy szatni przy boisku sportowym w Muchówce – ok. 80 000,00 zł
– prace projektowe modernizacji stadionu sportowego „Szreniawy” – ok. 120 000,00 zł
– budowę i rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego – ok. 106 000,00 zł
– realizacja projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii – ok. 400 000,00 zł

Podobnie jak w latach ubiegłych będą realizowane zadania wybrane przez mieszkańców poszczególnych miejscowości w ramach budżetu obywatelskiego za łączną kwotę 1 miliona zł. Lista projektów zgłoszonych do realizacji: tuaj

Mieszkańcy gminy również w ramach Funduszu Sołeckiego mają do rozdysponowania łączną kwotę bliską 400 000,00 zł.

Wymienione inwestycje to tylko niektóre z zaplanowanych do realizacji w nadchodzącym roku. Jak podkreśla Burmistrz Nowego Wiśnicza licząc na równie owocną współpracę i zaangażowanie radnych, pracowników urzędu oraz sołtysów jest przekonana o sprawnym i racjonalnym wykorzystaniu założonego budżetu gminy.

R.W/nowywisnicz.pl