Reklama

Delegacja w weekend – jak rozliczyć wyjazd po godzinach pracy?

Podczas pracy zdarzają się delegacje. Większość osób, korzystając z tego rodzaju wyjazdów czasami nie do końca zdaje sobie sprawę, kiedy tak naprawdę wyjazd jest liczony do czasu pracy. Pracownicy mający na co dzień styczności z wyjazdami służbowymi, na przykład handlowcy mogą skorzystać z samochodu służbowego, diety. Hotel przysługuje z reguły, jeżeli pozostają oni dłużej niż jeden dzień w delegacji. W jaki sposób prowadzić delegacje i gdzie ją odnotowywać? Czy delegacja powinna być uwzględniona także w sobotę i niedzielę? Na te i inne pytania odpowiedzi zostaną przedstawione w poniższym artykule.

Delegacja – jak rozliczać nadgodziny?

Delegacje mogą dotyczyć naprawienia, usunięcia jakieś awarii lub wykonania określonej czynności na polecenie pracodawcy. Delegacja, jak zostało wspomniane powyżej, jest z reguły wliczona w godziny pracy, oczywiście istnieją sytuacje, kiedy odbywa się ona poza godzinami. Wyjazdy służbowe, które obejmują także jazdę samochodem są wliczone w czas pracy, jeżeli odbywają się w czasie obowiązków służbowych na podstawie umowy o pracę oraz regulaminu i Kodeksu pracy. Warto pamiętać, że podróż służbowa, która jest wykonywana poza czasem obowiązkowym, nie jest liczona jako delegacja w godzinach pracy.

Osoba, która jest na wyjeździe służbowym, wykonująca określone zadanie w momencie, kiedy przekroczy czas pracy, ma prawo do wynagrodzenia za ten okres wykonywania czynności służbowych. Natomiast za dane zajęcia w czasie delegacji, które obywają się w sobotę lub też niedziele przysługuje dzień obioru lub wynagrodzenie. Wynagrodzenie za sobotę wynosi 50 procent wynagrodzenia, natomiast za niedziele 100 procent. Warto o tym pamiętać.

Oprogramowanie online do zarządzania delegacjami

Delegacje online na https://www.inewi.pl/ to nowoczesny system do zarządzania oraz wprowadzania i ustalania delegacji dla pracowników z różnych branż. Oczywiście oprogramowanie online uwzględnia także ustawianie przypomnień dla danych osób, które są delegowane. Aplikacja ma możliwość wyznaczania terminów na graficznym kalendarzu, co ułatwia planowanie oraz przegląd terminów. Dostęp do programu internetowego jest możliwy z każdego urządzenia z dostępem do Internetu. Każda osobo z przedsiębiorstwa ma swoje indywidualne konta, na których może przeglądać informacje dotyczące delegacji. Programy te pozwalają również na rejestracje godzin pracy, prowadzenie grafików, eksportowanie oraz importowanie różnych dokumentów, a także integracje z wieloma popularnymi systemami.

Delegacje online – na co zwrócić uwagę? Delegacja powinna zawierać przede wszystkim czas rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej, a także dane dotyczące osoby, która odbyła podróż służbową. W tego rodzaju dokumencie również trzeba uwzględnić, z jakiej miejscowości rozpoczęła się delegacja i w jakim miejscu się skończyła. Dokument wyjazdu powinien zawierać dany środek transportu, z jakiego będzie korzystał dany pracownik. Dieta za podróż służbową wynosi 30 złotych przy pełnej diecie. Przy ryczałcie dotyczącym noclegu wynosi 45 zł, natomiast przy ryczałcie dotyczącej wyjazdów dieta równa jest 20% diety pełnej, czyli 6 złotych.

Delegacja online jest stosowana w różnego rodzaju branżach. Warto pamiętać, że wyjazd służbowy w czasie pracy jest traktowany jako normalne zajęcia w 8-godzinnym trybie zatrudnienia o umowę o pracę. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania online dana osoba zostanie poinformowana o przydzielonej mu podróży służbowa. Program tego rodzaju ułatwia pracę i gromadzenie przydatnych dokumentów.