Reklama

Bochnia. 31.000 zł dotacji rozdane dla organizacji pozarzadowych

Burmistrz rozstrzygnął ogłoszony w kwietniu w dziedzinie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, polegających na  organizacji na zrewitalizowanych terenach miasta (tężnia przy Plantach Salinarnych, Rynek, tzw. Poczekalnia, ciągi piesze przy ul. Solnej i ul. Sutoris) w miesiącach czerwiec – sierpień ‘2021 sobotnich wydarzeń kulturalnych.

W konkursie złożono 5 ofert – trzy z nich otrzymały dotacje w łącznej wysokości 31 000 zł.

Dotację przyznano trzem organizacjom:

  1. Fundacja Wspierania Kultury – „Młode Talenty” –  na koncerty muzyczne na zrewitalizowanych terenach miasta pn. „Zakochaj się w Bochni”. Kwota dotacji: 6500 zł
  2. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „AUXILIUM” na cykl mikroventów i wystawę 2021 pn. „Artystycznie o Bochni ” . Kwota dotacji:  4500 zł
  3. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Damy Radę” na sobotnie wydarzenia kulturalne na zrewitalizowanych terenach miasta pn. „Zakochaj się w Bochni”. Kwota dotacji: 20.000 zł

Realizowane przedsięwzięcia – w formie np. cyklu różnorodnych mikro-eventów artystycznych lub pojedynczych koncertów, występów, pokazów, wystaw, warsztatów artystycznych, konkursów, zajęć i atrakcji dla różnych grup wiekowych – mają uatrakcyjnić zarówno mieszkańcom, jak i turystom przebywanie w odnowionych przestrzeniach miejskich.

 

Dotacji nie otrzymało Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej na zadanie „Barwne uroki Solnego Grodu”.