reklama a

Sołtys Lipnicy Murowanej wśród najlepszych sołtysów Małopolski

Sołtys Lipnicy Murowanej Grzegorz Sienkiewicz zajął drugie miejsce w konkursie na najlepszego sołtysa Małopolski. Doceniając jego pracę, w imieniu zarządu województwa marszałek woj. małopolskiego Jacek Krupa przekazał czek w wysokości 15 tys. zł. Środki zostaną wykorzystane na realizację ciekawych inicjatyw mieszkańców. Zaszczytny tytuł Najlepszego Sołtysa Małopolski 2017 otrzymał Józef Franczyk z Melsztyna (gmina Zakliczyn).

Doskonale wiemy, że dobry sołtys to przede wszystkim doskonały organizator. Podejmując inicjatywy w swoich małych ojczyznach nie tylko rozbudza aktywność lokalnej społeczności, ale przede wszystkim sprawia, że mieszkańcy mają poczucie przynależności do wspólnoty w której żyją – mówił marszałek Jacek Krupa.

W tegorocznej edycji konkursu drugie miejsce zajął gospodarz sołectwa Lipnica Murowana Grzegorz Sienkiewicz, otrzymując czek w wysokości 15 tys. zł. Na trzecim miejscu podium stanął lider Lewniowa w gminie Gnojnik Artur Seniuk, odbierając symboliczny czek w wysokości 10 tys. zł.

Wszyscy tegoroczni laureaci to inicjatorzy wielu lokalnych projektów: społecznych, kulturalnych czy promocyjnych. To gospodarze, którzy nie tylko cieszą się dobrą opinią, ale co ważne jednoczą wokół siebie ludzi, chętnie współpracują z mieszkańcami i wsłuchują się w ich potrzeby i problemy.

Konkurs na Najlepszego Sołtysa Małopolski organizuje od 1999 roku Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. O zwycięstwie decyduje ocena pracy sołtysa, w tym: inwestycje zrealizowane w sołectwie z jego inicjatywy, współpraca z samorządem gminnym i mieszkańcami oraz inicjatywy lokalne podjęte i realizowane przez sołtysa, w tym przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne.

Oprac. na podst. inf. UMWM