Reklama

Ruszyły prace przy osuwisku w Rajbrocie

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg podpisała umowę z firmą Keller Polska Sp. z o.o. z Ożarowa Mazowieckiego na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w miejscowości Rajbrot oraz budowę chodnika.

Ponad 6,3 miliona złotych wyniosą prace, które potrwają do końca listopada. Prace obejmą odbudowę drogi i przebudowę infrastruktury odwodnieniowej, zabezpieczenie konstrukcji korpusu drogi, przebudowę skarpy z umocnieniem brzegów i dna rzeki Uszwica, odwodnienie osuwiska oraz budowę chodnika.

W partycypację kosztów przy budowie chodnika włączyła się Gmina Lipnica Murowana, a jej koszt to 332 530,52 zł. Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez dotacji, którą otrzymał samorząd Powiatu Bocheńskiego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości  ponad 4,4 miliona złotych. Pozostała kwota czyli ponad 1,6 miliona złotych pokryje Powiat Bocheński.

____

SP