Reklama

Nowy Wiśnicz zyska prestiż i większe możliwości finansowe?

Nowy Wiśnicz odwiedziła delegacja z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, której celem było zaopiniowanie wniosku o nadanie tytułu Pomnika Historii krajobrazowi kulturowemu Nowego Wiśnicza.

Na czele warszawskiej delegacji stał Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Mariusz Czuba., któremu towarzyszyli jego pracownicy z między innymi ekspertem NID Romanem Marcinkiem. Celem wizyty było zaopiniowanie zeszłorocznego wniosku Burmistrz Nowego Wiśnicza – Małgorzaty Więckowskiej o nadanie tytułu Pomnika Historii krajobrazowi kulturowemu Nowego Wiśnicza, w który wpisuje się miasto Nowy Wiśnicz, zamek Kmitów i Lubomirskich oraz dawny klasztor karmelitów (obecnie zakład karny). Pomnik Historii to jedna z form ochrony zabytków nieruchomych o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Na liście Pomnika Historii znajduje się 91 obiektów, w tym Kraków z historycznym centrum miasta, Biskupin, Kopalnia Soli w Bochni. W roboczej wizycie w Nowym Wiśniczu przedstawicielom NID towarzyszyła Burmistrz Nowego Wiśnicza , Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu wiśnickiego magistratu – Regina Wielgus oraz p.o. Dyrektora Muzeum Ziemi Wiśnickiej – Piotr Pyziak.

W trakcie pobytu w Nowym Wiśniczu delegacja odwiedziła między innymi zakład karny, w którego bogatą historię zwiedzający zostali wprowadzeni przez Dyrektora Okręgowego SW w Krakowie – płk Włodzimierza Więckowskiego oraz dyrektora ZK – ppłk Pawła Jastrzębskiego i jego zastępcę – mjr Michała Kuśnierza. Nie zapomniano o współczesności, zwłaszcza o zaprezentowaniu efektów szeregu prac renowacyjnych jakie miały miejsce w wiśnickiej jednostce na przestrzeni ostatnich lat.

Zachowany do dnia dzisiejszego układ urbanistyczny Nowego Wiśnicza nawiązuje do przyjętego przez fundatora miasta trójpodziału swoich ówczesnych dóbr na część przeznaczoną dla władcy – zamek, Boga – klasztor oraz ludzi – miasto. Zarówno układ miasta, zamek jak i klasztor znajdują się w rejestrze zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

Przyznanie Nowemu Wiśniczowi tytułu Pomnika Historii byłoby ogromnym wyróżnieniem dla miasta. Nie tylko dlatego, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podniosłoby rangę Nowego Wiśnicza ze względu na jego wartość dla kultury narodowej, a także przyczyniłoby się do jego jeszcze większej promocji. Otrzymanie tytułu oznaczałby również łatwiejszy dostęp do środków finansowych pochodzących z programów MKiDN i dodatkowy argument w staraniach o dotacje unijne.
 
Jesteśmy przekonani, że zabytki i krajobraz kulturowy Nowego Wiśnicza dzięki przyznaniu tak wysokiego statutu ochrony zyskają sławę i uznanie nie tylko w regionie, ale także w całym kraju i poza jego granicami – powiedziała Regina Wielgus z wiśnickiego magistratu.