Reklama

Jeszcze niższe bezrobocie w Małopolsce

W drugim kwartale tego roku stopa bezrobocia w Małopolsce wyniosła 4,8%. Województwo małopolskie pod jego względem znajduje się na 3. pozycji w kraju.

Pod koniec kwartału w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 71 091 bezrobotnych – ponad 12 tys. osób mniej niż na koniec analogicznego okresu roku 2017, co oznacza spadek bezrobocia rok do roku prawie o 15%. Z kolei w stosunku do poprzednich trzech miesięcy bezrobocie zmniejszyło się o 12% (9 308 osób). Zróżnicowanie stopy bezrobocia w powiatach jest ponad czterokrotne: od 2,5% w Krakowie do 10,9% w powiecie dąbrowskim.

Deficyt pracowników w największym stopniu dotyka branżę budowlaną, transportowo-spedycyjną, gastronomiczną, przetwórczą oraz opiekę zdrowotną. Na trudności ze znalezieniem pracowników mają wpływ m.in.: niskie wynagrodzenia, trudne warunki pracy, konieczność dojazdów do miejsca pracy, brak umiejętności wymaganych przez pracodawców, niewystarczające doświadczenie zawodowe, utrata kwalifikacji, czy też przerwa w kształceniu w niektórych zawodach

– informuje Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

I dodaje: – W coraz większej grupie zawodów obserwuje się duży napływ obcokrajowców (głównie Ukraińców). Zainteresowanie pracą cudzoziemców dotyczy głównie zawodów budowlanych i produkcyjnych, ale coraz częściej pracodawcy poszukują specjalistów z branży IT, co wynika z niewystarczającej liczby kandydatów na rodzimym rynku. Cudzoziemcy coraz częściej podejmują pracę na stanowiskach specjalistów, zwiększają się też ich oczekiwania płacowe.