Reklama

Zespół Szkół Gminnych w Łapczycy EKOLIDEREM 2018 województwa małopolskiego

W dniu 14 czerwca 2018 w Krakowie odbyła się jubileuszowa gala 25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas której wręczono nagrody w konkursie dla #ekoLIDERÓW 2018. Założeniem konkursu było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

Miło nam jest poinformować, że w kategorii #ekoszkoła2018 nagrodę otrzymał projekt „Nasza akcja – segregacja” realizowany w Zespole Szkół Gminnych w Łapczycy.

Projekt realizowany był wiosną 2017 roku na terenie przedszkoli, szkoły podstawowej i gimnazjum. Jego celem było podnoszenie świadomości i wiedzy na temat polityki gospodarowania odpadami.

Zadanie finansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

____

(https://www.wfos.krakow.pl/)