Reklama

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska nie tylko z nazwy

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce uczelnia wyższa utworzona na wniosek samorządu województwa. Władze lokalne, od początku popierające ideę utworzenia szkoły wyższej, nadal okazują zainteresowanie jej sprawami i problemami. Także Uczelnia ściśle współpracuje z władzami województwa, powiatów, miast i gmin Podtatrza. Wychodząc naprzeciw aspiracjom mieszkańców regionu przy współpracy ze środowiskiem lokalnym, Uczelnia tworzy warunki dla kształcenia uzdolnionej młodzieży Podhala w pobliżu miejsca jej zamieszkania. Od początków istnienia Uczelni jej funkcja edukacyjna realizowana jest jako funkcja służebna wobec społeczności lokalnej i regionu, stąd powołanie każdego kolejnego kierunku kształcenia jest zawsze związane z potrzebami naszego regionu i jego specyfiką.

Ciągły rozwój Uczelni przyciąga coraz większe rzesze chętnych do studiowania pod Tatrami. Tylko w zeszłym roku akademickim 2017/2018 Społeczność Akademicka PPWSZ w Nowym Targu powiększyła się o 1000 nowych studentów! Uczelnia ze swoją atrakcyjną ofertą edukacyjną już dawno wyszła poza teren Podhala czego dowodem są jej studenci reprezentujący 14 województw.

Praktyczny profil nauczania

Jednym z najważniejszych celów kształcenia w PPWSZ jest przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy. Uczelnia przykłada ogromną wagę do praktycznych aspektów nauczania i zapewnia studentom możliwość rzetelnego przygotowania do zawodu podczas odbywanych w toku kształcenia praktyk krajowych i zagranicznych, m. in. na podstawie Karty Erasmus. Także propozycje nowych kierunków nauczania dobierane są pod kątem perspektyw przyszłej pracy zawodowej absolwentów. W parze z uzyskiwaniem kompetencji zawodowych idzie również nacisk na zdobycie jak najszerszej wiedzy ogólnej, co pozwala naszym absolwentom z powodzeniem podejmować studia drugiego stopnia w ośrodkach akademickich.

PPWSZ może poszczycić się bogatą ofertą edukacyjną, która obecnie proponuje 12 kierunków studiów: architektura, fizjoterapia, filologia polska, filologia angielska, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, turystyka i rekreacja, kosmetologia, finanse i rachunkowość (kierunek prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie) oraz nowość – sport.

Po pozytywnym rozpatrzeniu przez MNiSW Uczelnia planuje rozpocząć rekrutacje na kolejnych czterech kierunkach studiów: dietetyka, dziennikarstwo, bezpieczeństwo narodowe oraz praca socjalna natomiast po otrzymaniu finansowania z NCBiR ruszy kierunek finanse i rachunkowość studia dualne.

PPWSZ ma też w swojej ofercie studia podyplomowe: funkcjonalność i estetyka przestrzeni publicznej, zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim, trener personalny z językiem angielskim oraz dziedzictwo kulturowe Podtatrza.

Tradycja i nowoczesność

Trosce o zachowaniu tradycji towarzyszy dbałość o nowoczesne oblicze Uczelni. Ma to swój wyraz przede wszystkim w stałym wzbogacaniu bazy dydaktycznej uczelni – wystarczy wspomnieć o laboratorium kosmetologii, które pozwala studentom na zdobycie wykształcenia według standardów europejskich. Nowoczesny wyraz ma także podejście do studentów, nakierowane na indywidualną relację uczeń – mistrz. Takiej relacji sprzyja też kameralny charakter naszej Uczelni.

Łączymy pasje

Dbamy, by w murach naszej Uczelni znalazło się miejsce nie tylko na pracę i naukę, lecz także nawiązywanie przyjaźni i rozwijaniu pasji. Służą temu liczne koła naukowe oraz organizacje studenckie i kluby sportowe. Studenckie radio „Fala Podhala” pozwoliło uzyskać „dziennikarskie szlify” sporej gromadzie studentów, przyczyniając się jednocześnie do integracji i ubarwienia życia studenckiej społeczności. Także członkowie amatorskiego zespołu teatralnego studentów filologii angielskiej łączą praktykę w posługiwaniu się językiem Szekspira z dobrą zabawą. Uczelniany zespół „Młode Podhale” wychowuje kolejne roczniki studentów dumnych ze swej tradycji. Aktywnie działa również Akademicki Związek Sportowy, który pokazuje że z powodzeniem można łączyć karierę sportową ze zdobywaniem wykształcenia na wysokim poziomie.

Kadra dydaktyczna Uczelni sprzyja kreatywności swoich studentów i nieustannie mobilizuje ich do ciągłej aktywności i działań prowadzących do szerokiego samorozwoju.

Położenie jako atut

Siedzibą Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej jest Nowy Targ, miasto wyjątkowo pięknie położone u podnóża Gorców, Pienin i Tatr. Te trzy, różne w swym charakterze pasma górskie, oferują pełną gamę możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu: turystykę pieszą i rowerową, wspinaczkę skałkową i górską, narciarstwo zjazdowe i biegowe. Nowy Targ i jego okolice stwarzają także doskonałe warunki dla coraz popularniejszego w ostatnich czasach sportu, jakim jest bieganie – zarówne przełajowe, jak i górskie. Kontakt z nieskażoną przyrodą gwarantują 3 okoliczne Parki Narodowe: Gorczański, Tatrzański i Pieniński oraz okoliczne kompleksy leśne z wytyczoną siecią szlaków pieszych, rowerowych i narciarstwa biegowego. Położony w niewielkiej odległości Zalew Czorsztyński uzupełnia bogatą paletę regionu o możliwość uprawiania sportów wodnych. Amatorów spokojniejszego wypoczynku kuszą liczne baseny termalne, wykorzystujące występujące w regionie źródła geotermalne.

Rekrutacja już trwa!

Zasady rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu znajdują się tutaj http://www.ppwsz.edu.pl/zasady-rekrutacji.html.

Szczegółowych informacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu pod numerem telefonu: (18) 26 10 712, (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 740 lub mailowo pod adresem: dn@ppwsz.edu.pl