Reklama

Trwa rekrutacja w Liceum Akademickim

30 kwietnia w Akademickim Liceum w Bochni rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019. Szkoła ukierunkowana jest na przedmioty ścisłe (matematyka, informatyka, fizyka, biologia i chemia) oraz języki obce (angielski, niemiecki, hiszpański), których wysoki poziom będzie priorytetem naszej placówki. Nowocześnie wyposażony i zapewniający bezpieczeństwo budynek szkoły zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta przy ulicy Białej 23.

Nauka w Akademickim Liceum odbywać się będzie w systemie jednozmianowym, przedpołudniowym, w niewielkich liczebnie zespołach klasowych. Sale lekcyjne i pracownia chemiczna wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt multimedialny i laboratoryjny.

Uczniowie w trakcie lekcji korzystają z komputerów, ponieważ większość notatek z zajęć lekcyjnych umieszczana jest na „chmurze edukacyjnej” Microsoft do której każdy uczeń i nauczyciel ma indywidualnie spersonalizowany dostęp. Ułatwia to powtórki przed sprawdzianami i egzaminami. W przypadku nieobecności uczeń może mieć dostęp do każdej lekcji online za pomocą technologii Skype. Zajęcia dodatkowe będą poszerzać wiedzę i zainteresowania uczniów, np. spotkania z native speakerem mają na celu przełamanie naturalnej bariery przed konwersowaniem w języku angielskim.

Współpraca z krakowskimi wyższymi uczelniami przygotuje uczniów do podjętych w przyszłości studiów, a wykłady i ćwiczenia laboratoryjne np. na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ułatwią naszym uczniom podjęcie decyzji o kierunku dalszej nauki.

Kadrę pedagogiczną Akademickiego Liceum stanowią kompetentni i doświadczeni nauczyciele. Przedmioty ścisłe będą nauczane przez pracowników naukowych z krakowskich wyższych uczelni. W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzenie dwóch klas pierwszych: klasę matematyczno-fizyczno-informatyczną z rozszerzeniem: matematyka-informatyka, lub matematyka-fizyka + zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego i klasę biologiczno-chemiczną z rozszerzoną: matematyka, biologią, chemią + zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego.

W trosce o wszechstronny rozwój kulturalny naszych uczniów organizowane będą wyjazdy do Krakowa wzbogacone o lekcje muzealne, wystawy okresowe czy spektakle teatralne. Liceum Akademickie będzie realizowało w każdym roku szkolnym pakiet „master class”, w ramach którego zorganizowanych zostanie 6 wyjazdów na wykłady naukowe i zajęcia laboratoryjne do Krakowa oraz dodatkowo 4 dni zajęć prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni. Celem tych spotkań o charakterze interdyscyplinarnym jest ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy z przedmiotów ścisłych w nauce i biznesie. Niektóre zajęcia częściowo będą prowadzone w języku angielskim, co dodatkowo wzbogaci słownictwo uczniów i ich umiejętności językowe.

Informacje dostępne na stronie: www.akademickieliceum23.pl i pod nr telefonu: 506 520 201.