Łapanów: Gabinet zdrowotny w podstawówce dzięki dotacji

Gmina Łapanów pozyskała od Wojewody Małopolskiego dofinansowanie na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w  Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Łapanowie.

Otrzymana od Wojewody Małopolskiego dotacja celowa w wysokości 6 400,00 zł została przeznaczona na zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu, którego całkowita  wartość wyniosła 6 655,68 zł. W gabinecie, którym dysponuje szkoła udzielana jest uczniom pomoc pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Doposażenie tegoż gabinetu było jak najbardziej celowe i niezbędne, gdyż obecnie uczy się  w  szkole ponad 350 uczniów, a w wyniku reformy edukacji od września 2018r. przybędzie kolejny rocznik uczniów klasy  VIII. Ponadto funkcjonują trzy oddziały przedszkolne dzieci  w wieku 5 – 6 lat i zapewnienie lepszej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w szkole staje się koniecznością – czytamy na stronie gminy.