Reklama

Kopalnia: trwają prace nad nową trasą za prawie 12 mln zł

Baśniowa trasa poświęcona największym historycznym postaciom związanym z najstarszym miastem Małopolski, podziemne laboratorium służące badaniu soli, ekspresyjne przedstawienie zagrożeń czyhających na pracujących górników – to wszystko już niedługo będzie można zobaczyć w Kopalni Soli “Bochnia”, Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W ostatnim czasie rozpoczęły się prace nad wdrożeniem projektu „Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno-edukacyjnej na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli „Bochnia” – Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO”. W ramach tej inwestycji wyremontowane zostaną schody w szybie Sutoris oraz komora Wernier na poziomie Wernier wraz z przyległymi wyrobiskami chodnikowymi. Nowa przestrzeń do zwiedzania zostanie wyremontowana, zabezpieczona oraz zaaranżowana pod nowoczesną ekspozycję dla dzieci i dorosłych. Wśród planowanych w ekspozycji elementów znajdzie się m.in. podziemne laboratorium chemiczne, postacie, które ukształtowały historię miasta nierozerwalnie związanego z wydobyciem soli czy przedstawienie śmiertelnie niebezpiecznego zagrożenia wodnego, a wszystko to na kanwie bocheńskich podań i legend.

Kopalnia Soli “Bochnia” to najstarszy polski obiekt tego typu – według źródeł początek działalności sięga aż 1248 roku. W historii kopalni odznaczyły się takie postacie historyczne jak Kazimierz Wielki, Kazimierz Jagiellończyk czy Antoni Stanisław Szczuka, sekretarz Jana III Sobieskiego. Nieoceniony wkład w kształtowanie historii Polski w 2013 roku doceniono poprzez wpisanie kopalni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bocheńska żupa solna od lat cieszy się nieprzerwanym zainteresowaniem turystów – w 2015 roku zwiedziło ją ponad 150 tys. osób, w 2016 – 165 tys., zaś prognozowana liczba na rok 2017 sięga aż 180 tys.

Faktycznie, od lat odnotowujemy stały wzrost zainteresowania Kopalnią Soli w Bochni. Atrakcyjność obiektu jest tak wysoka m.in. dzięki całkowicie unikalnej formule ukazania podziemia, która dla odwiedzających stanowi niepowtarzalne doświadczenie. Zainteresowanie zwiedzaniem wzrasta również dzięki wpisaniu Kopalni Soli na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, gdzie figurujemy od 2013 roku. Ponadto staramy się regularnie rozszerzać ofertę, powiększając ją o kolejne atrakcje. W 2015 otworzyliśmy trasę przyrodniczą, podczas której można podziwiać fluorescencyjne hality, zaś w tym roku zaś zaprezentowaliśmy nowy szlak, czyli “Śladami kaplic bocheńskich górników” – mówi Zbigniew Rojek, Prezes Zarządu Kopalni Soli “Bochnia”.

Zabezpieczenie zabytkowych górniczych wyrobisk nie tylko uatrakcyjni ofertę turystyczną obiektu, ale także pozwoli na dłużej zachować historyczne dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Odbyte prace remontowe wpłyną także na wzrost komfortu zwiedzających oraz podniosą poziom bezpieczeństwa w kopalni.

W wielu przypadkach mówimy o wyrobiskach, w których wydobycie zakończyło się nawet w XVIII w. Natura ma jednak to do siebie, że nie lubi pustki, a wszystkie wyeksploatowane przestrzenie stara się zlikwidować. Aby bezpiecznie się po nich poruszać, należy więc wykonać niezbędne prace górniczo-remontowe. Ponieważ Kopalnia Soli w Bochni od czterech lat jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mamy obowiązek działania z jak największym szacunkiem do samej substancji, aby zachować nasze dziedzictwo – tłumaczy Dyrektor Techniczny Kopalni Soli “Bochnia”, Tomasz Migdas.

Powyższy projekt zyskał unijne dofinansowanie o wysokości ponad 8 milionów złotych, kwalifikowane w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Realizacja nowej trasy ma potrwać do 2020 roku.

Czytaj również: Kopalnia wybuduje innowacyjną trasę. Więcej multimediów i schody z Szybu Sutoris