Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Borównej przejdzie gruntowny remont

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys uroczyście przekazał wójtowi gminy Lipnica Murowana Tomaszowi Gromali umowę na dofinansowanie tej inwestycji. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 gmina otrzyma wsparcie wysokości niemal 870 tys. zł. Całkowita wartość projektu to aż 1 096 923,63 zł.

Remont ośrodka w Borównej jest jednym z dwóch zadań, które zostaną wsparte w ramach konkursu zakładającego rozwój ośrodków edukacji ekologicznej. Dzięki funduszom europejskim w Borównej zostaną odnowione i wyposażone sale warsztatowe, a samo miejsce będzie mogło być wykorzystywane zarówno dla celów szkoleniowych, jak i noclegowych – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Długo wyczekiwana inwestycja dziś staje się faktem. Wraz z Panią Skarbnik podpisaliśmy umowę na kompleksową modernizację ośrodka, która nie tylko poprawi stan bazy, ale otworzy przed obiektem i przed miejscowością nowe możliwości. Dziś mogę oznajmić, że będziemy mieć na terenie gminny przepiękny i nowoczesny Ośrodek Edukacji Ekologicznej z ciekawą ofertą. Naprawdę warto było czekać. Modernizacja ośrodka nabiera też symbolicznego wymiaru dzięki obchodzonemu w tym roku jubileuszu 675 lat lokowania miejscowości. To tutaj w 1342 roku król Kazimierz Wielki zezwolił Wojsławowi Gryficie na ulokowanie na ziemiach położonych nieopodal ówczesnego miasta królewskiego Lipnik wsi Borówna. Zatem trudno wyobrazić sobie lepszy prezent zarówno dla samorządu jak i mieszkańców sołectwa z okazji rocznicy tego ważnego wydarzenia – mówi Wójt Gminy Tomasz Gromala

Borówna – „zielona perełka” Pogórza Wiśnickiego – położona jest na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. Wyremontowany ośrodek, którym zarządza tamtejszy dom kultury będzie służył zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Będzie również pełnił rolę wiejskiej świetlicy. Na co dzień jest tam prowadzona działalność edukacyjna w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowo-historyczno-społecznego i edukacji ekologicznej. W budynku znajduje się jednak także 36 miejsc noclegowych, sala do gier i zabaw. Do dyspozycji mieszkańców i turystów pozostaje również zadaszony grill.

By móc w pełni wykorzystać walory turystyczne okolicy, w tym liczne szlaki i ścieżki przyrodnicze, w ramach projektu planowane jest również wyposażenie remontowanego ośrodka w rowery i sprzęt rekreacyjny. Dofinansowanie z funduszy europejskich pozwoli jednak przede wszystkim na gruntowną modernizację, w tym m.in. na wymianę posadzki oraz stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację budynku, montaż nowej instalacji grzewczej i wykonanie pokrycia dachowego.

Dzięki wsparciu finansowemu z RPO WM, Gminny Dom Kultury będzie mógł też rozwinąć ofertę zajęć edukacyjnych, w tym warsztatów ekologicznych i artystycznych dla mieszkańców, zwłaszcza dla młodzieży szkolnej. Ponieważ ośrodek nie posiadał dotychczas żadnych nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wyposażony zostanie m.in. w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Planowany termin zakończenia projektu to 31 lipca 2018 r.