Przebudują 1,3 km drogi w Brzeźnicy i Łazach

Będzie przebudowa dróg powiatowych w Brzeźnicy oraz Łazach. Władze powiatu podpisały właśnie umowę na to zadanie. Prace będą zrealizowane dzięki rządowej dotacji i pochłoną 3,5 mln zł.

W Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowę z wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443 K Poręba Spytkowska – Bochnia w miejscowości Brzeźnica oraz drogi powiatowej nr 2087 K Rzezawa-Brzeźnica w miejscowości Łazy”.

Zadanie, którego wartość wyniesie ponad 3,5 miliona złotych, dotyczy rozbudowy dwóch odcinków dróg powiatowych położonych w Brzeźnicy i Łazach.

W Brzeźnicy drogowcy wybudują chodnik o długości 662 m, który zostanie połączony z dotychczasowym i przebudują drogę na długości 633 m. Umocnione zostaną pobocza oraz rowy głębokimi korytkami żelbetowymi. Przebudowana zostanie droga – poszerzeniu ulegnie jezdnia, ułożony zostanie ściek przykrawężnikowy, po prawej stronie drogi zostanie przebudowana jezdnia pasem szerokości 1,5 m, a na trasie istniejącego rowu zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa i chodnik. Inwestycja rozpoczyna się w okolicach kościoła.

Drugi odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest w miejscowości Łazy na długości 651 m. Rozbudowa tego odcinka drogi polegać będzie na budowie chodnika dla pieszych o długości 694 m. Na odcinku objętym budową chodnika projekt zakłada wykonanie poszerzenia pasa jezdni drogi do szerokości 3 m. Rozbudowie ulegnie również skrzyżowanie z drogą gminną, drogowcy przebudują również nawierzchnię. Z uwagi na ukształtowanie terenu, powstanie także mur oporowy zabezpieczający tereny przyległe oraz inwestycję, drogowcy wykonają również odwodnienie drogi. Na modernizowanym odcinku zlokalizowane są 4 przystanki autobusowe. W wyniku realizacji inwestycji 3 przystanki zostaną wyposażone w perony. Łącznie na 6 przystankach zlokalizowanych na obu odcinkach, po rozbudowie 4 będą wyposażone w perony.

Odcinek drogi powiatowej Poręba Spytkowska-Bochnia, stanowi jedną z ważniejszych połączeń drogowych na obszarze powiatu bocheńskiego. Trasa ta łączy się bezpośrednio z drogą krajową Kraków-Muszynka oraz drogą powiatową Rzezawa-Brzeźnica. Dlatego też modernizowany odcinek drogi stanowi bardzo istotny element komunikacyjny nie tylko dla ruchu lokalnego, lecz także dla ruchu tranzytowego – wyjaśnia Ludwik Węgrzyn starosta bocheński.

Droga ta łączy się także pośrednio z drogą krajową Zgorzelec-Korczowa, będącą bezpłatną trasą alternatywną dla autostrady A4 oraz z drogą wojewódzką Zielona – Bochnia – Limanowa. W razie ewentualnego wypadku lub innego źródła zaburzającego ruch na drodze krajowej, droga ta stanowi jedną z ważniejszych alternatyw dojazdu do wschodniej części województwa małopolskiego.

To już druga inwestycja drogowa w przeciągu tego miesiąca, na którą udało pozyskać się dofinansowanie. Na początku kwietnia podpisaliśmy umowę na modernizację drogi w miejscowości Pogwizdów i Zawada – mówił Józef Mroczek wicestarosta.

Inwestycja jest możliwa dzięki dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 1 788 983,00 zł, pozostała kwota stanowi udział Powiatu Bocheńskiego o wartości wynoszącej 1 037 611,15 zł, a także współudział Gminy Bochnia wynoszący 374 139,21 zł i Gminy Rzezawa o wartości 377 233,92 zł. Całkowita wartość to 3 577 967,28 zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji, którą realizować będzie Zakład Robót Inżynieryjno-Budowalnych Augustyn Anioł ze Starego Wiśnicza przypada na koniec października.