Reklama

Mapy z czasów Franciszka Józefa odchodzą do archiwum

Będzie przełom w dostępie do wyrysów z map geodezyjnych. Stare mapy katastralne zostaną zastąpione cyfrowymi. Powiat bocheński podpisał umowę na cyfrowe przetworzenie obecnego archiwum. W ramach projektu powstanie m.in. „Sklep geodezyjny on-line”

Obecnie na wydanie mapy w Bochni trzeba poczekać. Czasem kilka dni, ale bywają i dłuższe terminy. Stąd opinie na temat funkcjonowania wydziału geodezji są różne. Moja ocena jest fatalna jeżeli chodzi o wszystko tutaj – mówi jedna z petentek. Trzeba było poczekać kilka dni, ale akurat mi się nie spieszyło. Nie wiem, jak inni – dodaje inny nasz rozmówca.

Przeniesienie całej bazy papierowych map na nośniki cyfrowe będzie stanowiło przełom w obszarze geodezji. Już za trzy lata mapy będzie można uzyskać bez konieczności wizyty w urzędzie. Dzięki temu projektowi do bazy internetowej trafi ogromna ilość dokumentów i map geodezyjnych. Do tej pory, żeby z nich skorzystać musieliśmy odwiedzić właściwy urząd – często wiele razy – a załatwianie formalności było wydłużone. Za kilka lat, gdy baza będzie gotowa i obejmie całą Małopolskę, skompletowanie dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji czy zakupu nieruchomości znacznie się skróci – przekonuje wicemarszałek Stanisław Sorys.

Stanisław Sorys przyznaje, że w urzędzie marszałkowskim w Krakowie tylko 30% map stanowią tzw. katastralne z czasów Franciszka Józefa. Resztę stanowią nowoczesne mapy wektorowe, obejmujące siedem punktów referencyjnych w całym województwie. Geodeta, który ma urządzenia nawigacyjne, wpina się w nie i może każdy punkt, każde załamanie geodezyjna pokazać z dokładnością do pół centymetra – powiedział Stanisław Sorys przy okazji podpisania umowy na dofinansowanie cyfrowej rewolucji na Bocheńszczyźnie.

Obecnie w większości urzędów funkcjonują bardzo ograniczone cyfrowe bazy zawierające dane dotyczące informacji przestrzennej. Częściowo jest to spowodowane tym, że większość dokumentów znajdujących się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (PZGiK) jest dostępnych wyłącznie w formie analogowej. Podobnie, jak w przypadku danych składających się na bazy EGiB (Ewidencja Gruntów i Budynków), BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych) i GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu). Dlatego w powiecie bocheńskim tylko niewielka część dokumentów z PZGiK wydawana jest w formie e-usług. W 2015 roku na ok. 13 tys. takich dokumentów jedynie 3,3 tys. udostępniono cyfrowo – podano w komunikacie prasowym starostwa.

Dzięki zaangażowaniu Pana Marszałka podpisujemy dokument, który jest milowym krokiem w funkcjonowaniu urządzeń geodezyjnych w Powiecie Bocheńskim. W dobie XXI w., kiedy cyfryzacja jest wszechogarniająca pozostawianie urządzeń geodezyjnych na poziomie XIX w. nie przystaje do rzeczywistości. Podpisanie tej umowy pozwoli na dostęp on-line do zasobów geodezyjnych, każdy z domu będzie mógł zobaczyć mapę, zapłacić za pośrednictwem e-usług, a następnie wydrukować dokument – mówił Ludwik Węgrzyn starosta bocheński.

Projekt realizowany w powiecie bocheńskim ma być gotowy do końca 2019 roku. Dzięki temu już za trzy lata dowolny odbiorca będzie mógł uzyskać dane i dokumenty gromadzone w PZGiK oraz dokonać finalizacji transakcji bez konieczności wizyty w urzędzie. Znacznie zwiększy się też udział informacji pozyskiwanych wyłącznie drogą elektroniczną, a procedury zgłoszenia prac geodezyjnych czy czynności związane z zapytaniami komorniczymi w całości będą realizowane drogą internetową.

Projekt realizowany w powiecie bocheńskim zakłada m.in.: dostawę bazy danych zobrazowań lotniczych, digitalizację dokumentów analogowych PZGiK i mapy ewidencyjnej oraz modernizację bazy danych EGiB. Przebudowana zostanie też strona internetowa Wydziału Geodezji i Kartografii, a e-usługi zostaną zintegrowane z platformą ePUAP i systemem płatności elektronicznych – podaje biuro prasowe starostwa.

Cyfrowe opracowanie map geodezyjnych powiatu bocheńskiego pochłonie 5,4 mln zł, większość tej sumy (4,8 mln zł) to dotacja z urzędu marszałkowskiego. Docelowo mapy będą dostępne przez internet bez wychodzenia z domu, oczekiwania i stania w kolejce.

Baza zasobów geodezyjnych, którą w najbliższych latach będzie tworzyć Powiat Bocheński to jeden z dwudziestu dwóch bliźniaczych projektów realizowanych przez samorządy na terenie całej Małopolski. Dostępne cyfrowo i w internecie dane i dokumenty geodezyjne ułatwią dostęp do nich wszystkim zainteresowanym i usprawnią proces przygotowania np. dokumentacji projektowych. Łączne dofinansowanie na realizację wszystkich 22 projektów wynosi 175,7 mln złotych.

Czytaj również: Powiat uruchomi Sklep geodezyjny on-line