Reklama

Otwarto nowy most w Nieszkowicach Wielkich

„120 metrów szczęścia” – takimi słowami rozpoczyna się komunikat prasowy starostwa na temat nowego mostu w Nieszkowicach Wielkich. Obiekt kosztował prawie 1, 4 mln zł, w piątek z udziałem wicewojewody został uroczyście otwarty.

W ramach inwestycji rozebrano stary drewniany mostek w miejscu którego powstał nowy żelbetowy most o nośności 40 ton wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu. Przebudowano również dojazdy i istniejące zjazdy indywidualne do działek. Powstał chodnik i kanalizacja deszczowa, przebudowano rowy oraz koryto potoku Zawadka.

Tym razem mieszkańcy Nieszkowic Wielkich mogą z dumą chwalić się nowym obiektem. Poprawa bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców naszego powiatu to priorytetowe działania, jakie przyświecają w naszej pracy. Cieszę się, że Wojewoda Małopolski pamięta o naszym powiecie – mówi Ludwik Węgrzyn starosta bocheński

W uroczystym oddaniu inwestycji uczestniczył wicewojewoda małopolski Józef Gawron, starosta bocheński Ludwik Węgrzyn, wicestarosta Józef Mroczek. Obecny był również wójt gminy Bochnia wraz z zastępcą, radni powiatowi oraz gminni oraz przedstawiciele Policji, Zarządu Dróg i mieszkańcy.

Inwestycja była możliwa dzięki pozyskanej przez Zarząd Powiatu dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości prawie 800 tys złotych.