Jubileuszowa „Małopolska” w Domu Bochniaków. Zdjęcia

W środę 7 lutego, w Domu Bochniaków miała miejsce promocja najnowszego, jubileuszowego bo XXV tomu, Rocznika Małopolska. Wśród uczestników spotkania znaleźli się między innymi: Maria Cibiocka – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Barbara Miszczyk – przewodnicząca Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, który jest właścicielem tytułu i wydawcą Rocznika Małopolska, prof. Grzegorz Nieć – redaktor naczelny rocznika, redaktorki Iwona Górny i Joanna Grzeszczuk, autorzy tekstów: Dorota Strojnowska, Iwona Zawidzka, Zofia Sitko, ks. Piotr Maroszek, Wojciech Paduchowski oraz Roman Kucharczyk.  

 

W najnowszym periodyku znalazły się między innymi popularno-naukowe artykuły związane z Bochnią, autorstwa rodzimych historyków.