Żegocina i Nieprześnia wygrały „Podwórko Nivea”

Żegocina i Nieprześnia w gminie Bochnia są zwycięzcami I edycji akcji Podwórka NIVEA 2016. W obu miejscowościach powstaną place zabaw o wartości ok. 100 tys. zł każdy. Poza szczęśliwą dwudziestką znalazły się Majkowice.

Walka trwała od 5 maja i była zacięta. Ciągle można było obserwować „zwroty akcji”. Mimo, że przez pewien czas Majkowice prowadziły, ostatecznie znalazły się na najgorszym z możliwych miejscu 21. Pocieszający jest fakt, że Majkowice ciągle mają szansę na plac zabaw w kolejnej edycji, która zakończy się 30 czerwca.

Ostatecznie w pierwszej dwudziestce znalazły się dwie miejscowości z powiatu bocheńskiego. Na Żegocinę oddano łącznie 131 209 głosów (miejsce 3), a na Nieprześnię – 123 301 głosy (miejsce 13).

Zgodnie z regulaminem, w zwycięskich lokalizacjach do końca grudnia 2016 r. powstaną place zabaw według projektu przygotowanego przez NIVEA Polska Sp. z o.o. W 2015 r. plac zabaw w ramach akcji powstał w Łąkcie Górnej.

W aktualnym rankingu „Podwórko Nivea” Majkowice są na miejscu 1 i mają 112 672 głosów. Znacznie niżej są jeszcze Kamionna (11 913), Połom Duży (7 685), Krzeczów (2 412) i Łapanów (2 216).