Piątek: pierwsza sesja nowej rady powiatu

Komisarz Wyborczy w Tarnowie zwołał pierwszą sesję Rady Powiatu V kadencji na dzień 28 listopada 2014 roku, o godz. 10:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 – I piętro

Proponowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wystąpienie Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej – wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej.

3. Złożenie ślubowania przez radnych.

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.

6. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad Sesji.

7. Zakończenie obrad.