Wyrok ws. pomówienia byłego burmistrza

Proces w sprawie pomówienia Wojciecha Cholewy przez Bogdana Kosturkiewicza jest zakończony prawomocnym wyrokiem. Sąd II instancji zastosował warunkowe umorzenie postępowania karnego, ale podtrzymał orzeczenie sądu I instancji.

Sprawa wynikła z sytuacji, do jakiej doszło na posiedzeniu komisji rewizyjnej dwa lata temu. Były burmistrz, a obecnie radny Bogdan Kosturkiewicz nazwał swojego poprzednika Wojciecha Cholewę „kłamcą, bezczelnym kłamcą i oszustem„. Chodziło o to, kogo reprezentowała radczyni prawna magistratu Stanisława Dziadoszczyk przed sądem w Myślenicach w marcu 2007 r., gdy doszło do zmiany stanowiska miasta w sprawie ugody dotyczącej kamienicy w centrum miasta.

Proces był prowadzony z prywatnego aktu oskarżenia w postępowaniu karnym z art. 212 kodeksu karnego. Wyrok sądu I instancji zapadł wiosną tego roku. Sąd Okręgowy orzeczenie. Sąd II instancji warunkowo umorzył postępowanie karne w stosunku do oskarżonego, którym był pan Bogdan Kosturkiewicz. Warunkowo umarzając postępowanie karne sąd nałożył na niego świadczenie pieniężne w kwocie 2,5 tys. zł. To świadczenie musi być wpłacone na rzecz funduszu pomocy osobom pokrzywdzonym przez przestępstwa – mówi Tomasz Kozioł, rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Warunkowe umorzenie miało miejsce na okres jednego roku. W pozostałym zakresie wyrok sądu I instancji został utrzymany w mocy.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego to środek reakcji karnej, który sąd może zastosować, jeżeli przestępstwo nie jest zagrożone karą bardziej surową niż 3 lata pozbawienia wolności (i tu jest ten przypadek, bo pomówienie jest zagrożone karą do2 lat pozbawienia wolności) oraz jeżeli oskarżony nie był dotąd karany za przestępstwo (a Bogdan Kosturkiewicz nie był karany za przestępstwo), a także wtedy gdy stopień społecznej szkodliwości czynu oraz stopień zawinienia sprawcy nie są znaczne. Sąd uznał, że wszystkie te przesłanki w tej sprawie zostały spełnione, dlatego też wystarczającym środkiem reakcji karnej na jego czyn będzie warunkowe umorzenie postępowania karnego – dodaje Tomasz Kozioł.

Oczywiście warunkowe umorzenie postępowania karnego nie zmienia faktu, że sąd uznał że czyn jako taki został popełniony i miał on zmamiona czynu zabronionego, czyli że do pomówienia doszło. Zmieniła się natomiast jedynie forma reakcji karnej na ten czyn. Kara grzywny została zastąpiona środkiem reakcji karnej, jakim jest warunkowe umorzenie postępowania karnego – kontynuuje rzecznik sądu.

Wyrok jest prawomocny i nie podlega zaskarżeniu w drodze zwykłych środków odwoławczych. Może być zaskarżony wyłącznie przez rzecznika praw obywatelskich lub prokuratora generalnego w drodze tzw. kasacji nadzwyczajnej – dodaje sędzia.