Papież Franciszek znosi tytuły prałata i infułata

Decyzją papieża Franciszka zasłużonym duchownym diecezjalnym po 65. roku życia będzie przyznawany jedynie tytuł Kapelana Jego Świątobliwości – poinformował na Twitterze ks. Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Tym samym do historii przechodzą tytuły prałata i infułata.

Dotąd innymi odznaczeniami papieskimi dla duchownych diecezjalnych były tytuły Prałata oraz Protonotariusza Apostolskiego (infułata). Zostają zachowane tytuły udzielone dotąd przez papieży – tak osobom fizycznym, jak i prawnym (np. w określonych bazylikach proboszcz = infułat) – pisze dalej ks. Józef Kloch.

Informację o decyzji papieża Franciszka na temat odznaczeń papieskich przekazał polskim biskupom abp Celestino Migliore.

Do tej pory tzw. Familia Papieska składała się z trzech grup duchownych diecezjalnych odznaczonych papieskimi tytułami honorowymi: Protonotariusz Apostolski (infułat), Prałat Honorowy oraz Kapelan Jego Świątobliwości. Ojciec Święty Franciszek zredukował te trzy odznaczenia do jednego, tj. Kapelana Jego Świątobliwości.

Wszystkie trzy wymienione odznaczenia były tytułami honorowymi, a więc nie wynikał z nich określony zakres obowiązków czy też kompetencji. Decyzję Ojca Świętego należy zatem traktować jako swoistą drogę uproszczenia w tym zakresie – wyjaśnia ks. Ryszard Nowak, rzecznik prasowy biskupa tarnowskiego.

Według ostatnich informacji została także wyznaczona nowa granica wieku – 65 lat. Dopiero po jej przekroczeniu zasłużeni duchowni diecezjalni mogą być uhonorowani tytułem Kapelana Jego Świątobliwości.

Tytuł „kanonika” – w odróżnieniu od tytułów papieskich – to odznaczenie Biskupa Diecezjalnego. W diecezji tarnowskiej mamy obecnie trzy kapituły: Kapituła Katedralna w Tarnowie, Kapituła Kolegiacka w Nowym Sączu, Kapituła Kolegiacka pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni. Każda z tych kapituł składa się z kanoników gremialnych i kanoników honorowych. Tytuł „kanonika gremialnego” stoi wyżej w hierarchii w stosunku do „kanonika honorowego” – dodaje ks. Ryszard Nowak.

W Bochni infułatem od roku jest ks. Zdzisław Sadko, proboszcz parafii św. Mikołaja. Przed trzema laty Kapelanem Jego Świątobliwości został ks. Jan Nowakowski, proboszcz parafii św. Pawła Apostoła. Z kolei ks. Kazimierz Kapcia, proboszcz parafii św. Jana Nepomucena jest prałatem.