Reklama

Co kryje zabytkowy kościółek w Chronowie?

W fundamentach starego kościoła w Chronowie została odkryta chrzcielnica prawdopodobnie pochodząca z XIV w. Znaleziony fragment być może stanowił całość z kamienną podstawą pod drewnianą chrzcielnicą wewnątrz kościoła. Sprawę badają archeologowie.

Górna część chrzcielnicy kamiennej została odnaleziona w trakcie wykonywania robót wzmacniających fundamenty przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. Zesłania Ducha Św. w Chronowie.

Badając historię parafii Chronów można stwierdzić, że w 1685 roku proboszcz parafii w Starym Wiśniczu i kapelan chronowski ks. Paweł Dudzicki podjęli trud budowy nowego kościoła drewnianego w tej miejscowości na miejscu starego kościoła w związku z jego naturalnym zniszczeniem. Pierwszy drewniany kościół wybudowany został najprawdopodobniej w 1232 roku, a najstarsza zachowana notatka o istnieniu tego kościoła odnaleziona w zapisach Sądu Ziemskiego Krakowskiego pochodzi z 1398 roku.

To właśnie z tego kościoła może pochodzić odnaleziona chrzcielnica, która umieszczona była jako kamienna podbudowa pod drewniane przyciesi remontowanego obecnie kościoła. Uwagę archeologów zwróciła również kamienna podstawa pod drewnianą chrzcielnicą wewnątrz kościoła. Mogła ona być elementem składowym odnalezionej górnej części chrzcielnicy kamiennej. Archeologowie przypuszczają, że kamienna kropielnica, eksponowana przed kościołem, również może pochodzić z XIV wieku.

Odnalezione elementy chrzcielnicy oglądać będzie można we wnętrzu kościoła w Chronowie.

Burmistrz Nowego Wiśnicza Stanisław Gaworczyk o odkryciu w Chronowie powiadomił Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Kurię Diecezjalną w Tarnowie.