Reklama

Kamionna: nagrodzili prymusów wiedzy matematyczno-przyrodniczej

26 czerwca w budynku hali sportowej PSP i PG w Kamionnej odbyło się uroczyste wręczenie nagród „II Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej dla uczniów gimnazjów powiatu bocheńskiego”.

Na tę uroczystość zostali zaproszeni laureaci pięciu pierwszych miejsc konkursu wraz z opiekunami. Swoją obecnością zaszczycili tę uroczystość: Józef Nowak – Wójt Gminy Trzcina, Kamil Wiktor – organizator konkursu oraz Jerzy Mucha – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna.

Uroczystość rozpoczęła Anna Kępa – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kamionnej. Na początku przytoczyła dane na temat konkursu, a następnie poprosiła wójta gminy Trzciana, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionna oraz organizatora konkursu o wręczenie nagród laureatom, którymi zostali:

Paweł Drabik – Zespół Szkół Gminnych w Stanisławicach (nieobecny)
Jakub Janik – Zespół Szkół w Sobolowie
Wojciech Dziok – Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu
Dawid Majcher – Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu
Gabriela Grabowska – Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie

Zostały również wręczone podziękowania opiekunom:

Marioli Migdał oraz pani Annie Bukowiec z ZSG Stanisławice
Agnieszce Nowak z ZS Sobolów
Marcie Biernat oraz pani Małgorzacie Korta z ZS Nowy Wiśnicz
Zofii Grodzińskiej oraz pani Danucie Kupiec z ZPO Trzciana.

Swoje podziękowania odebrali również członkowie Finałowej Komisji Konkursowej w składzie:

Halina Kowalczyk
Agnieszka Mucha
Maria Łącka
Paulina Krawczyk
Roman Surma.

Na koniec została wręczona nagroda oraz podziękowanie dla głównego organizatora konkursu – Kamila Wiktora. Swoje podziękowania wyraziła Anna Kępa, Józef Nowak oraz Jerzy Mucha za trud włożony w organizację konkursu, nauczycielom podziękowano za ich czas poświęcony uczniom w przygotowaniu do konkursu, jak również wyraziła zadowolenie z inicjatywy jaką był konkurs i zdeklarowała jego kontynuację.

Organizatorzy cieszą się z dużego zainteresowania konkursu, ale również liczą, że już za rok – w trzeciej edycji konkursu weźmie udział jeszcze więcej szkół. Planują również rozszerzenie konkursu do trzech bloków tematycznych:

bloku matematyczno-przyrodniczego (część I – test wiedzy matematycznej, część II – test psychologiczny, część III – test z wybranego przedmiotu przyrodniczego)
bloku humanistycznego (część I – test z języka polskiego, część II – test z historii, część III – test z WOS-u)
bloku językowego (do wyboru jeden z dwóch języków obcych nowożytnych: język angielski lub język niemiecki).