Rajd Papieski z Łapanowa do Niegowici – zapisy

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie wraz z Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici oraz Szkoła Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici organizują XIV Rajd Szlakiem Papieskim 18 maja. Trasa Rajdu przebiegać będzie z Łapanowa do Niegowici. Poniżej przedstawiamy program.

XIV RAJD SZLAKIEM PAPIESKIM Łapanów – Niegowić – 18 maja 2013 r.

Program Rajdu:

8:00 – 9:00 – zapisy i wpłaty uczestników Rajdu na placu przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie; składanie zdjęć, odbieranie gadżetów i numerowanych biletów uczestnictwa, które są losami uprawniającymi do wzięcia udziału w losowaniu nagród na mecie Rajdu.

9:00 – krótka modlitwa

9:30 – wymarsz na trasę Rajdu (jako pierwsze wyruszają grupy najmłodsze wiekowo)

ok. 12:00 – przyjmowanie grup w Niegowici, zwiedzanie kościoła (replika grobu Jana Pawła II)

12:30 – ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego i plastycznego, losowanie nagród rzeczowych, w tym roweru górskiego dla „Szczęściarza” Rajdu, ciepły posiłek, wspólne zabawy.