Czwartek: sesja rady powiatu nt. bezpieczeństwa publicznego

W czwartek odbędzie się kolejna sesja rady powiatu. Porządek obrad jest zdominowany przez informacje na temat bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w minionym roku.

XXVI sesja rady powiatu odbędzie się 31 stycznia o godzinie 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXVI sesji Rady.

2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2012 roku. – podjęcie uchwały.

5. Ocena bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie powiatu bocheńskiego – informacje:

– Komendy Powiatowej Policji w Bochni· Prokuratury Rejonowej w Bochni

– Sądu Rejonowego w Bochni

– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni (stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego)

– Straży Granicznej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bocheńskiego położonych w mieście Bochnia na rzecz Gminy Miasta Bochnia w związku z pozbawieniem przez drogi wymienione w uchwale Nr XXIV/195/2008 Rady Powiatu w Bochni kategorii dróg powiatowych.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

10. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.

11. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady.