Powiat: trudny budżet na 2013 r.

Radni powiatu bocheńskiego przyjęli budżet na 2013 r. Zakłada on 87,6 mln zł dochodów oraz 80 mln zł wydatków. Na inwestycje przewidziano 11 mln zł.

Wśród najistotniejszych wydatków, transport i łączność obejmuje 5,8 mln zł, administracja 8,2 mln zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4,1 mln zł, obsługa długu publicznego 2,9 mln zł, oświata i wychowanie 30,3 mln zł, ochrona zdrowia 4,5 mln zł, pomoc społeczna 14,5 mln zł.

Starosta Jacek Pająk nie kryje, że z budżetu nie jest zadowolony. Jest to budżet od 6 lat najgorszy, najtrudniejszy ze względu na ograniczenia finansowe wynikające z naszej wcześniejszej dynamiki inwestycyjnej. W efekcie wygenerowane zadłużenie powiatu, które pozwoliło zrealizować te zadania, dzisiaj odbija nam się czkawką. Niemniej jednak przy tych trudnościach, które mamy w tym budżecie, przy założeniach bardzo oszczędnego funkcjonowania wszystkich instytucji i agend powiatowych, kilka inwestycji przewidujemy do realizacji w roku 2013 – mówi starosta.

W 2013 r. powiat będzie inwestował we własną strefę gospodarczą (546 tys. zł), powstanie tzw. schetynówka w gm. Drwinia (1,8 mln zł), rozpocznie się też budowa nowego domu pomocy społecznej (5,9 mln zł), planowana jest też budowa stacjonarnego hospicjum (2,1 mln zł) pod warunkiem sprzedaży budynku po pogotowiu.

Opozycja krytykuje budżet, przeciwko głosowały cztery osoby (jedna wstrzymała się od głosu). Radny Ludwik Węgrzyn głosował przeciwko projektowi. Pomimo wszystkich uwarunkowań zewnętrznych, ten budżet nie koresponduje kompletnie z założeniami strategii rozwoju powiatu bocheńskiego. Jednym z jej podstawowych założeń jest połączenie tras komunikacyjnych z autostradą. Jeżeli ktoś próbuje mnie i radzie wmówić, że 24 tysiące złotych w warunkach cenowych roku 2013 jest to kwota wystarczająca na zrobienie czegokolwiek, to sobie kpiny z nas robi – mówi radny opozycji.

W przyszłym budżecie powiat tnie wydatki na administrację nie tylko w urzędzie, ale również w szkołach. Niektóre placówki dostaną nawet o kilkaset złotych mniej niż w kończącym się roku.

Dług publiczny powiatu na koniec 2013 r. został oszacowany na 43,41% dochodów (dopuszczalna wartość to maksymalnie 60%).