Bezpłatne porady dla przedsiębiorców

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, mogą skorzystać z bezpłatnych usług doradczych, prowadzonych w ramach projektu „Małopolskie Doradztwo Biznesowe”.

Celem projektu jest udzielenie przedsiębiorcom kompleksowej usługi doradczej, która będzie dla nich bodźcem do dynamicznego rozwoju. Proces doradztwa dla każdej firmy składa się z 4 etapów: DIAGNOZA problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa, DORADZTWO BEZPOŚREDNIE – spotkanie przedsiębiorcy ze specjalistą w danej dziedzinie i wypracowanie rozwiązań problemów, STRATEGIA – opracowanie dokumentu zawierającego propozycje wdrożenia innowacyjnych zmian oraz MONITORING WDROŻENIA, podczas którego weryfikuje się wprowadzone zmiany.

Doradztwo w ramach projektu obejmuje najważniejsze obszary działalności firmy: zarządzanie finansami, marketing, doradztwo prawne, podatki, zarządzanie projektami i zasobami ludzkimi, zarządzanie przedsiębiorstwem, doradztwo strategiczne oraz trendy i prognozy branżowe.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej udział w projekcie jest zupełnie bezpłatny.
Usługi doradcze prowadzi firma szkoleniowo-doradcza ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe, z pewnością znana bocheńskim przedsiębiorcom, ponieważ wielu z nich korzystało już z jej usług przy pozyskiwaniu środków z UE. Kompleksowa informacja o firmie na stronie www.aof.pl

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców chętnych do udziału w projekcie „Małopolskie Doradztwo Biznesowe” odbędzie się 3 października 2012 r. o godz. 11.00 w sali narad (sala nr 100) w Urzędzie Miasta Bochnia. Przedsiębiorcy zainteresowani projektem proszeni są o zgłoszenie swego udziału w spotkaniu na adres mailowy anna.kocot@um.bochnia.pl do 26 września br.