Starosta dostał od rady powiatu absolutorium

Zarząd powiatu bocheńskiego dostał od radnych absolutorium za wykonanie budżetu w minionym roku. Decyzja nie była jednogłośna.

Mimo braku głosów sprzeciwu, dwójka radnych z klubu Transparentny Powiat wstrzymała się od głosu. Bernadetta Gąsiorek wyjaśnia, że powodem takiej decyzji była – jak to ujmuje – „niewystarczająca dbałość zarządu powiatu o wydawanie publicznych pieniędzy”.

Nieprzemyślane decyzje inwestycyjne, brak stosownych ekspertyz przed rozpoczęciem zadań powoduje, że kolejne inwestycje generują często bardzo wysokie wydatki na usuwanie usterek lub zmianę koncepcji realizacji zadań. Przykład: boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 1 lub hala sportowa w Łapanowie – mówi radna.

Starosta Jacek Pająk uważa, że rok 2011 był pod względem inwestycyjnym bogaty. Zwłaszcza wykonano wiele nowych dróg. Myślę, że nie tyle inwestycje same w sobie, ile wysokość zaangażowania środków finansowych są ważne, pozyskane środki zewnętrzne. Proszę sobie wyobrazić, że w roku 2011 zarząd powiatu pozyskał 14,5 mln zł ze źródeł zewnętrznych. To są środki spoza budżetu powiatu bocheńskiego – mówi starosta.

W 2011 roku powiat bocheński łącznie wybudował i wyremontował chodniki i ścieżki rowerowe na długości ponad 5 km oraz nawierzchnie drogowe o łącznej długości ponad 27 km. Główne z nich to „ciąg południowy”, „schetynówka”, most w Żegocinie. Łącznie wydano na te inwestycje 18,5 mln zł.