Sprawa odwołania Małgorzaty Szczepary na sesji rady miejskiej

Burmistrz Stefan Kolawiński poinformował w swoim sprawozdaniu z działalności w ostatnim miesiącu o tym, że odwołał swoją zastępczynię Małgorzatę Szczeparę. Zabrakło jednak jakichkolwiek uzasadnień.

Komunikat o odwołaniu zastępcy burmistrza padł w sąsiedztwie informacji zupełnie zupełnie kalibru.

Temat odwołania wiceburmistrz powrócił w wolnych wnioskach. Radny Jan Czechowski przedstawił oświadczenie, jakie miał odczytać syn Małgorzaty Szczepary (który jednak nie dotarł na sesję).

Ponieważ stan zdrowia nie pozwala jej w tej chwili uczestniczyć tutaj, a w internecie się pojawiają różne obelżywe wpisy, dlatego uważam, że trzeba po prostu powiedzieć dwa słowa na temat pani Małgorzaty Szczepary i jej stosunku do tego całego zdarzenia, jakie miało miejsce – mówił radny Jan Czechowski.

Pani Małgorzata chciała przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy współpracowali z nią, począwszy od pana burmistrza, od zastępcy pana burmistrza, od pana przewodniczącego i wszystkich innych osób pracujących w urzędzie miejskim, naczelników i pracowników, również pracowników wydziału promocji miasta, jak i również podległych instytucji. Również pani Małgorzata chciała podziękować wszystkim radnym, z którymi miała możliwość współpracowania. Ze względu na stan zdrowia i inne okoliczności nie była w stanie sama tego powiedzieć, jak to przekazuję wobec tego – powiedział radny w wolnych wnioskach.

W rozesłanym do mediów oświadczeniu Małgorzata Szczepara pisze:

Oświadczenie

Dziękuję:
• Panu Przewodniczącemu, Panu Burmistrzowi, szanownym Radnym Miasta Bochnia,
• Dyrektorom, Kierownikom, Prezesom i pracownikom Jednostek Miejskich, a w szczególności MDK, MOSiR, Muzeum, Biblioteki, Krytej Pływalni, MZE, SPM ZOZ oraz Straży Miejskiej i Ochronki,
• Dyrektorom szkół i przedszkoli, nauczycielom,
• Pracownikom Urzędu Miasta Bochnia, a w szczególności współpracownikom z Wydziału Promocji, których zapał do pracy, skuteczność i ciepło bardzo cenię,
• licznym mieszkańcom Bochni i okolic, którzy z wieloma radami i pomysłami dzielili się ze mną, uczestnicząc w poprawie wizerunku miasta,
• moim Wyborcom, których zaufanie i głosy doprowadziły mnie do otrzymania mandatu radnej, a potem stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta.

Panie Burmistrzu!
Oczywiście odwołanie jest to prawo formalne, które jednak nie zwalnia od odpowiedzialności i dochowania danego słowa koalicjantom oraz zwykłej uczciwości nakazującej respektowanie zasady, że umów należy dotrzymywać. Podobnie jak wiele osób nie znajduję żadnej racjonalnej przyczyny, stanowiącej podstawę do podjęcia tak drastycznej, a zarazem niesprawiedliwej decyzji.

25.04.2012 r. Małgorzata Szczepara