Powody odwołania Małgorzaty Szczepary – burmistrz zabrał głos

Informacja o odwołaniu przez burmistrza swojej zastępczyni Małgorzaty Szczepary wywołał wiele komentarzy i domysłów o powody takiej decyzji. Dzisiaj rano magistrat rozesłał mediom kolejną informację prasową.

Oto informacja prasowa Urzędu Miasta:

Burmistrz szanując prawo mediów oraz mieszkańców miasta do swobody wypowiedzi i oceny jego działań, nie będzie odnosił się do publikowanych komentarzy. Pragnie natomiast wyjaśnić, iż zgodnie z art. 26a ust. 1. ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przysługuje mu prawo do powoływania oraz odwoływania, w drodze zarządzenia, zastępców oraz określania ich liczby.

W miniony piątek skorzystałem z ustawowego uprawnienia odwołując panią Małgorzatę Szczeparę ze stanowiska mego drugiego zastępcy, gdyż nie znajduję możliwości dalszego wspólnego realizowania przyjętych przeze mnie priorytetów rozwoju Bochni oraz funkcjonowania Urzędu Miasta. Nigdy dotąd publicznie nie kwestionowałem sposobu działania moich zastępców i nie zamierzam tego czynić. Zapewniam jednak, że decyzja, którą podjąłem jest przemyślana i nie wynika z żadnych innych przesłanek niż podane powyżej. Mój osobisty, pełen życzliwości stosunek do pani Małgorzaty Szczepary nie uległ zmianie – powiedział Stefan Kolawiński.

Ze względu na personalny charakter decyzji podjętej 20 kwietnia burmistrz Stefan Kolawiński nie będzie szerzej jej komentować, informuje natomiast, że nie przewiduje powołania innej osoby na zwolnione stanowisko.