Radny walczy o informacje na temat Dni Bochni

Krzysztof Pławecki złożył interpelację z zapytaniem o szczegółowe rozliczenie Dni Bochni 2011. Uzyskał odpowiedź, odmówiono mu jednak informacji na temat gaży zespołów, które wystąpią na święcie miasta w tym roku. Złożył w tej sprawie skargę.

Krzysztof Pławecki skarży się do przewodniczącego rady miejskiej na działalność Katarzyny Matei, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bochni (notabene sam był niegdyś dyrektorem tej placówki).

„Dyrektor MDK w swym piśmie stanowiącym załącznik do odpowiedzi na moją interpelację odmawiając podania kwot honorariów określonych w umowach koncertowych z zespołami Kult i Kombi podała następującą motywację: Kwoty honorariów określone w umowach nie są upubliczniane, ze względu na zapisy w umowach z wykonawcami „Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich warunków umowy wobec osób trzecich”. Identyczne wyjaśnienie źródeł „tajemnicy” zawarte było w piśmie rozesłanym do mediów przez zastępcę burmistrza Małgorzatę Szczeparę – czytamy w treści skargi. Sprawą zajmie się komisja rewizyjna.

Jak wiadomo, koszty imprez masowych organizowanych przez samorządy muszą być w pełni jawne, ponieważ są one pokrywane z pieniędzy publicznych. Dlatego w odpowiedzi na interpelację przedstawiono szczegółowe rozliczenie Dni Bochni 2011. I tak np. koncert zespołu Perfect kosztował 55,2 tys. zł, występ Zbigniewa Wodeckiego – 12 tys. zł, Stonehenge – 7,5 tys. zł, Proletaryatu – 6,6 tys. zł, koncert inauguracyjny w kościele św. Pawła Apostoła – 7,6 tys. zł.

Tegoroczne gaże gwiazd, czyli zespołów Kult i Kombii mają być tajne. „Proszę o sprawdzenie, czy faktycznie w umowach z gwiazdami Dni Bochni 2012 znajdują się takie zapisy – sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, gdyż mamy do czynienia z usługą świadczoną na rzecz podmiotu publicznego. Proszę o poinformowanie mnie o ustaleniach Komisji i konsekwencjach wynikających ze świadomego zawarcia umów sprzecznych z prawem” – pisze Krzysztof Pławecki.