Kult i Kombii na Dniach Bochni

Niedawno podczas komisji kultury Małgorzata Szczepara, zastępca burmistrza Bochni, odmówiła jednemu z radnych odpowiedzi na pytanie o to, kto wystąpi jako gwiazda na Dniach Bochni. Dziś rozesłała do mediów oficjalny komunikat.

INFORMACJA ZASTĘPCY BURMISTRZA MIASTA MAŁGORZATY SZCZEPARA nt. przygotowań do DNI BOCHNI

Dni Bochni, które odbędą się w tym roku 2 i 3 czerwca są organizowane przez Miejski Dom Kultury przy wsparciu Urzędu Miasta. Instytucja ta dołożyła wielu starań by Święto Miasta było atrakcyjnym wydarzeniem adresowanym do wszystkich mieszkańców. To naturalne, że na działalność merytoryczną nie mam zamiaru wpływać w sposób istotny. Czuję się natomiast w obowiązku wyznaczać pewne kierunki i poddawać sugestie dotyczące logistyki przedsięwzięcia, doboru wykonawców, programu imprezy itp.

Jednak ostateczny pomysł i formę nadaje Dyrektor MDK wraz z zespołem pracowników i za tą działalność ponosi odpowiedzialność. Również do MDK, w porozumieniu z władzami Miasta, należy ostateczna informacja o całokształcie organizowanej imprezy.

Jest to strategia działania i ocena, w którym momencie przygotowania do Święta Miasta są na tyle dojrzałe, by dokładny program podać do wiadomości bochnian.

I tak jak było w roku ubiegłym, informacje dotyczące doboru gwiazd, zespołów, atrakcji i programu Dni Bochni zostaną podane podczas konferencji prasowej z udziałem władz Miasta i MDK, najpóźniej z początkiem kwietnia br.

Jednak w tym momencie, zaspokajając zrozumiałą ciekawość społeczeństwa i troskę świadczącą o olbrzymim zainteresowaniu, pragnę poinformować, że zostały podpisane dwie umowy koncertowe: z zespołem „KULT” oraz z zespołem „KOMBII”.

Co zaś tyczy się warunków umów i zawartych w nich kwot honorariów jakie mają otrzymać Gwiazdy, nie będą one upublicznione ze względu na zapis, w którym strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich warunków umowy w stosunku do osób trzecich. Wynika to z zabezpieczenia przez zespoły interesów finansowych oraz wynegocjowanych przez MDK niższych honorariów za bocheńskie koncerty.

Myślę, że przy sprzyjającej pogodzie, tegoroczne Dni Bochni będą równie udane jak poprzednie i przyniosą sukces medialny i promocyjny. Już teraz pragnę serdecznie Państwa zaprosić do wzięcia udziału w Święcie naszego Miasta.