Nagroda Srebrnego Promotora Agrobiznesu dla bocheńskiego Burmistrza

Podczas tegorocznej gali Orła Agrobiznesu, prestiżową nagrodę odebrał Adam Sosnowiec – Prezes Zarządu ”Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bochni oraz Małgorzata Szczepara – Zastępca Burmistrza Miasta Bochnia.

W tym roku nagrodę srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu otrzymał burmistrz Bochni Stefan Kolawiński za rekomendację bocheńskiej firmy. W jego imieniu okolicznościowy adres odebrała Zastępca Burmistrza Małgorzata Szczepara.

Skuteczność wprowadzania nowych produktów na rynek, umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, nowoczesne podejście marketingowe, tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi, dobra współpraca z władzami samorządowymi to wszystko wpłynęło na pozytywną ocenę oraz wyróżnienie PSS Bochnia.

Orły Agrobiznesu to nagroda Agencji Promocyjno-Wydawniczej EMS dla firm z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia, przyznawana jest za sukces rynkowy. Nagrody przyznawane są firmom posiadającym udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora badań konsumenckich. W dziesięcioletniej historii nagrodzone zostały 243 firmy.